Školní parlament

3. 12. 2015 SE USKUTEČNILO HISTORICKY PRVNÍ SETKÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU.

Z něj vzešly první stanovy a způsob další práce. 

O (našem) školním parlamentu

Školní parlament je komunikační přemostění do několika stran ve škole. Funguje na principu zvolených zástupců 2. – 9. tříd. Své zástupce volí  všichni žáci – z každé třídy 2 zástupci. S tématy k řešení přichází zejména žáci, a to například na třídnických hodinách, která se následně probírají na schůzce školního parlamentu. Předávání informací  funguje ale i opačně, pokud se ředitel nebo někdo ze zaměstnanců  potřebuje na něčem domluvit se všemi žáky, o něčem je informovat, znát jejich názor apod., využívá k těmto účelům školní parlament. Zástupci školního parlamentu pak dále informují svojí třídu.

Žákům je tak prostřednictvím školního parlamentu dán prostor, aby zazněl jejich názor, připomínka k chodu školy, návrh na změny v organizaci. Žáci řeší mnoho věcí – od chodu školní jídelny, vybavení školy, návrhy na školní akce, až po vztahy mezi sebou, i mezi žáky a učiteli.

V dnešní době počítačů a sociálních sítí mizí kouzlo řešit věci či sdílet pocity osobní cestou. Školní parlament žákům i zaměstnancům k možnosti řešit věci osobní cestou přímo vyzývá. Každý ve škole by měl mít pocit, že jeho hlas “je slyšet”.