Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Zahájení šk. roku 1. září 2022 (přivítání prvňáků 8:00 – 8:40, příchod rodičů s dětmi cca 7:30 – 7:50).

Podzimní prázdniny středa a čtvrtek 26. a 27. října 2022 (pátek 28. října státní svátek).

Vánoční prázdniny 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023 (vyučování začíná v úterý 3. ledna 2023).

Vysvědčení za 1. pololetí bude vydáno 31. ledna 2023.

Pololetní prázdniny pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny  pondělí 13. února – pátek 17. února 2023.

Velikonoční prázdniny čtvrtek 6. dubna 2023 (7. a 10. dubna 2023 – státní svátek).

Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno v pátek 30. června 2023 (konec pololetí).

Letní prázdniny 1. července – 3. září 2023.

 

Plánované ředitelské volno 18. 11. 2022. 

 

Další dny ředitele školy budou vyhlášeny operativně. 

Zahájení následujícího školního roku proběhne 4. září 2023.

Uzavření klasifikace 

  • I. čtvrtletí – 25. 11.  2022
  • 1. pololetí – 20. 1.  2023
  • III. čtvrtletí – 13. 4.  2023
  • 2. pololetí – 22. 6.  2023

 

 

Plán třídních schůzek (určeno zejména pro učitele)

– začátek zpravidla v 18:00  v kmenových třídách

Dle instrukcí třídních učitelů budou mít všechny třídy schůzky již v září 

(zejména první třídy, třídy s organizačními změnami, z důvodu organizace akcí typu bruslení, plavání,  adapťák atp.).

Další tříd. schůzky. mohou být zařazeny operativně. Změna programu vyhrazena.

 

Zápisy 2023

Vyhlášení zápisů v průběhu ledna až února.

Schůzka pro rodiče předškoláků (cca 1.  týden v únoru).

Den otevřených dveří v polovině března.

 

Časový harmonogram dne – běžný provoz 

Ranní družina 7.00 – 7.40 (příchod do ranní družiny nejpozději do 7.30)

Příchod žáků do školy 7.40 – 7.55

Výuka

 1. vh. 8.00 – 8.45, 2. vh. 8.55 – 9.40,

3. vh. 10.00 – 10.45, 4. vh. 10.55 – 11.40,

5. vh. 11.50 – 12.35, 6. vh. 12.40 – 13.25

7. vh. 13.30 – 14.15, 8. vh. 14.20 – 15.05

 

Vyzvedávání dětí z družiny a odchody do 13.30 nebo od 15.00 hod.

Odpolední družina do 17.00 hodin.

Školní klub 12.30 – 15.30

 

Kroužky – dle vlastního rozpisu