Pdg. sbor a ostatní zam.

Ve školním roce 2023/2024 pracuje sbor ve složení:

Kontakty na pracovníky naleznete ve Veškeré kontakty,

resp. můžete použít e-mail ve tvaru jprijmeni@zshradistko.cz

Vedení školy

ředitel školy, stat. orgán – Mgr. Ondřej Hynek, DiS. (NJ, AJ)

zástupkyně ředitele –  Mgr. Monika Hašková (1. stupeň),  Mgr. Petra Roušarová (2. stupeň).

hospodářka – vedoucí správního úseku – Radka Burianová

vedoucí vychovatelka – Bc. Jitka Minaříková

 

Poradenství (Školní poradenské pracoviště/Podpůrný tým/Krizový tým)

výchovný poradce  – Bc. Z. Brožová

školní speciální pedagog – Mgr. K. Mlíkovská, O. Hynek

školní metodik prevence – Mgr. M. Frantová

školní kariérový poradce – Mgr. J. Kopřivová

výchovný poradce pro nadané žáky – Mgr. M. Hašková

koordinátor AP + kroužky – E. Vítková 

 

Třídní učitelé a třídy 

Třída Třídní učitel   Předmět
PT Radka Krupičková RaK PT
I.A Jaroslava Maňhalová JaM 1.st. 
I.B Mgr. Hana Šmídová HaŠ 1.st. 
II.A Mgr. Jitka Brachtlová JiB 1.st. 
       
III.A Bc. Eva Kristová EvK 1.st. 
III.B Mgr. Petra Štrosová PeŠ 1.st. 
IV.A Mgr. Lenka Kostečková LeK 1.st. 
IV.B Mgr. Jana Chadimová JCh 1.st. 
V.A Mgr. Monika Hašková MoH 1.st., VP 
V.B Mgr. Zuzana Brožová ZuB 1.st., VP
VI.A Naděžda Ježová NaJ Aj, Pč
VI.B Mgr. Kateřina Hamzová KaH Čj, Vv
VII.A Mgr. Jana Kopřivová JKo M, Rj
VII.B Mgr. Markéta Frantová MaF Čj, MP
VII.C Ing. Radmila Vartýřová RaV M, Pč
VIII.A Mgr. Aneta Hrdinová AnH Př, Z
VIII.B Mgr. Pavla Brousilová PaB Př, Z
IX.A Mgr. David Mikeš DaM D, Ov, cj
IX.B Ing. Pavla Švábová PaŠ Ch, Př

Ostatní učitelé
PhDr. Romana Čandová – RoČ – D
Julia Amelia Jílková – JuJ– AJ
Bc. Rudolf Zděnek – RZd – Inf, PČ
Mgr. Jindřich Dudziak – JiD – spec. ped., 1. stupeň
Jitka Stibůrková- JiS – TV
Bc. Jana Černá – JaČ – AJ
Mgr. Katuše Mlíkovská – KaM – spec. ped., AJ
Mgr. Vlastimil Stejskal – VlS – M, FY
Martina Šimonovská, MBA – Šj, Nj, Aj
Adam Páník – Tv
Ing. Karolína Němcová – 1. st. výchovy, Vl, Př

Vychovatelky
Bc. Jitka Minaříková – JiM– ved. vych., ŠD I.
Marie Kyselová – MKy – vychovatelka ŠD II.
Jana Kalčíková – JaK – vychovatelka ŠD III.
Ivana Suski – ISu – vychovatelka ŠD IV.
Eliška Petlanová – EPe – vychovatelka ŠD V.
Jana Šťastná – JaŠ – vych. školní klub
Bc. Lucie Stejskalová – LuS – vychovatelka

Asistentky pedagoga
Eva Vítková (PO) – EVi – koordinátor AP
Ivana Suski (PO) – ISu
Marie Kyselová (PO) – MKy
Lucie Stejskalová (PO) – LuS
Eliška Petlanová (PO) – EPe
Jana Kalčíková (PO) – JaK
Jana Šťastná (PO) – JaŠ
Andrea Kazílek (PO) – AKa
Markéta Krejčí (PO) – MaK
Natálie Kozáková (PO) – NaK
Hana Šíslová (PO) – Šís
Lenka Otradovcová (PO) – LeO
Naděžda Ježová (PO) – NaJ
Mgr. Kateryna Holbai (ESF, OMJ) – KHo

Ostatní zaměstnanci
Radka Burianová – hospodářka
Jiří Čekan – školník
Natalija Mamaieva – uklízečka
Jana Kovaříková – uklízečka
Světlana Hrazdírová – uklízečka
Lenka Kolářová – uklízečka
Hana Šíslová – úklid zástup