Kroužky

Kroužky 2022/23

Pro následující školní rok plánujeme spolupráci s externími poskytovateli kroužků:

 • Herectví a tanec – pí Mandová
  • přihlašování u pí Mandové, tel. 777 099 304, email: info@sandra96.cz
  • www.sandra96.cz
  • kroužek bude probíhat přímo v ZŠ Hradištko a to v úterý 17.00 – 17.45 (dívky 6 – 8 let), 17.45 – 18.30 (dívky 9 – 14 let)
  • cena 2.250,-Kč/pololetí
  • kroužek začíná 20. 9. 2022
 • Angličtina Lundonia – pí Šimonovská (1. – 2. ročník)
  • přihlašování u pí Šimonovské, tel. 606 246 127, email: recepce.lundonia@seznam.cz
  • www.lundonia.cz
  • kroužek bude probíhat ve čtvrtek 13.15 – 14.00 (1. ročník), 14.15 – 15.00 (2. ročník)
  • celoroční kurz – 28 lekcí, cena 3.500,-Kč (cena zahrnuje učebnici, výuka probíhá přímo v ZŠ Hradištko, vyučuje český lektor)
  • kroužek začíná 15. 9. 2022
  • NA KROUŽEK JE MOŽNÉ SE STÁLE PŘIHLAŠOVAT

Kroužky pořádané školou a školními lektory:

Na kroužky pořádané školou a školními lektory je možné děti přihlásit prostřednictvím rodičovského Edookitu. Přihlášky naleznete: MENU – PŘEDMĚTY – ZÁPIS PŘEDMĚTŮ a to od 1. 9. do 9. 9. 2022. Příp. dotazy směrujte přes Edookit na E. Vítkovou, e-mailem krouzky@zshradistko.cz

Kroužky začínají v týdnu od 3. 10. 2022.
 • Jóga – pí Maštálková
  • kroužek bude probíhat v pondělí 14.00 – 14.55 (přípravná třída – 3. ročník)
  • cena kroužku 1.000,-Kč/pololetí
  • minimální počet dětí pro otevření kroužku – 7, maximální počet – 15
 • Rybářský kroužek (při škole) – p. Zděnek a p. Dudziak
  • kroužek bude probíhat v pondělí 15.15 – 16.45 (2. – 8. ročník)
  • cena kroužku 1.300,-Kč/pololetí
  • minimální počet dětí pro otevření kroužku – 15, maximální počet – 20
  • ekologický program a ochrana přírody
  • BONUS – příprava a zajištění zkoušek k získání ryb. lístku (žáci od 10 let)
  • KROUŽEK JE ZCELA NAPLNĚN
 • Dramatický kroužek – pí Kostečková
  • kroužek bude probíhat ve středu 15.00 – 16.00 (2. – 6. ročník)
  • cena kroužku 700,-Kč/pololetí
  • minimální počet dětí pro otevření kroužku – 8, maximální počet – 20
  • KROUŽEK JE ZCELA NAPLNĚN
 • Flétničky – pí Šmídová
  • kroužek bude probíhat v pondělí 12.45 – 13.30 (2. – 3. ročník)
  • cena kroužku 900,-Kč/pololetí
  • minimální počet dětí pro otevření kroužku – 7, maximální počet – 10
  • KROUŽEK NEOTEVŘEN
 • Ruční práce – pí Konrádová (Pulcová)
  • kroužek bude probíhat ve středu 15.00 – 16.00 (2. – 7. ročník)
  • cena kroužku 2.000,-Kč/pololetí
  • minimální počet dětí pro otevření kroužku – 7, maximální počet – 10
  • KROUŽEK NEOTEVŘEN
 • Výtvarný kroužek – pí Seidlová
  • kroužek bude probíhat v pondělí 13.30 – 15.00 a v úterý 15.00 – 16.30 (1. – 9. ročník)
  • cena kroužku 1.200,-Kč/pololetí
  • minimální počet dětí pro otevření kroužku – 7, maximální počet – 10
  • KROUŽEK JE ZCELA NAPLNĚN
 • Kroužek deskových her – pí Walter Raiser
  • kroužek bude probíhat v pondělí 15.00 – 16.00 (4. – 9. ročník)
  • cena kroužku 900,-Kč/pololetí
  • minimální počet dětí pro otevření kroužku – 8, maximální počet – 16
  • KROUŽEK NEOTEVŘEN

Na kroužky pořádané školou a školními lektory je možné děti přihlásit prostřednictvím rodičovského Edookitu. Přihlášky naleznete: MENU – PŘEDMĚTY – ZÁPIS PŘEDMĚTŮ a to od 1. 9. do 9. 9. 2022. 

Kroužky pod TJ Hradištko:

Obracejte se prosím na TJ Hradištko a přímo na lektory uvedené níže. Děkujeme za pochopení.

 • Gymnastika – pí Stibůrková, tel. 739 038 631, email: stiburcata@seznam.cz
  • kroužek bude probíhat v úterý 16.00 – 17.30
 • Sporťák – p. Pfoff, tel. 725 935 961, email: sportakjunior@gmail.com
 • Základy míčových her – pí Kučerová, p. Kučera, p. Glasnák
  • tel. 775 683 535, email: kvilem@seznam.cz
  • kroužek bude probíhat ve čtvrtek 15.00 – 16.00 (1. – 2. ročník), 16.00 – 17.00 (3. – 5. ročník), 17.00 – 18.30 (6. – 9. ročník)
 • Akrobatický rokenrol – pí Marková
  • tel. 774 038 882, email – rokenrolmarko@gmail.com
  • pátek 17.00 – 19.00, pro děti 6 – 10 let
  • www.rokenrolmarko.cz

V jednání (v závislosti na dispozici tělocvičny)

Florbal – p. Krivák – v současné době není možné otevřít kroužek florbalu, jelikož nemáme vhodné prostory.

Kroužky – obecné informace

Kromě kroužků externích, jsou kroužky organizovány školou, většinu z nich poskytují učitelé, lektoři na DPP či smlouvu o dílo nebo „staří dobří známí“.

Nabídka kroužků je známá zpravidla na začátku září v závislosti na rozvrhu školy, družiny, lektorů a množství dalších proměnných. Kroužky bývají zahájeny v říjnu.

Přihláška na kroužky je k vyzvednutí o koordinátora kroužků, ale od roku 2020 se snažíme o elektronické přihlašování skrze Edookit.

Sportovní kroužky můžeme nabízet v závislosti na volné tělocvičně (sokolovně).

Ostatní kroužky svým pojetím i lektory zůstávají víceméně beze změn.

Ceny kroužků jsou stanoveny tak, aby pokryly základní provozní náklady. Ceny jsou přizpůsobeny možnostem žáků. Rozhodně není naším zájmem stanovit nízkou cenu pro co největší účast. Spíše apelujeme na rodiče, aby dali dětem možnost výběru a děti pokud možno zbytečně nepřetěžovali. Kroužky slouží pro zábavu a relax! Částečně i pro lektory :-).

Termíny se určují s ohledem na organizaci školního roku a prázdnin.

Není-li určeno jinak, kroužky se platí na období 1 pololetí. V době  prázdnin a v týdnu zápisů nebudou kroužky vůbec. Krátkou pauzu si někdy vybírají kroužky na přelomu pololetí. Kroužky končí zpravidla na začátku června. Při nízké účasti či neúčasti dítěte se poplatky za kroužky nevracejí.

Bližší info obdržíte u koordinátora kroužků na e-mailu krouzky@zshradistko.cz

Řád kroužků je dostupný v dokumentech, aktuální nabídka je rodičům zaslána Edookitem.

Odhlášení z kroužků lze jedině písemně. Ideálně sdělením přes Edookit.