Kroužky

Kroužky – obecné informace

Kromě kroužků externích, jsou kroužky organizovány školou, většinu z nich poskytují učitelé, lektoři na DPP či smlouvu o dílo nebo „staří dobří známí“.

Nabídka kroužků je známá zpravidla na začátku září v závislosti na rozvrhu školy, družiny, lektorů a množství dalších proměnných. Kroužky bývají zahájeny v říjnu.

Míčovky v naší nabídce nejsou, ale odkazujeme na ně ve spolupráci s lektory míčovek a TJ Hradištko.

Přihláška na kroužky je k vyzvednutí o koordinátora kroužků, ale  od roku 2020 se snažíme o elektronické přihlašování skrze Edookit.

Sportovní kroužky můžeme nabízet v závislosti na volné tělocvičně (sokolovně).

Ostatní kroužky svým pojetím i lektory zůstávají víceméně beze změn.

Ceny kroužků jsou stanoveny tak, aby pokryly základní provozní náklady. Ceny jsou přizpůsobeny možnostem žáků. Rozhodně není naším zájmem stanovit nízkou cenu pro co největší účast. Spíše apelujeme na rodiče, aby dali dětem možnost výběru a děti pokud možno zbytečně nepřetěžovali. Kroužky slouží pro zábavu a relax! Částečně i pro lektory :-).

Termíny se určují s ohledem na organizaci školního roku a prázdnin.

Není-li určeno jinak, kroužky skončí na konci 1. pololetí. V době  prázdnin a v týdnu zápisů nebudou kroužky vůbec. Krátkou pauzu si někdy vybírají kroužky na přelomu pololetí. Kroužky končí zpravidla na začátku června.

Bližší info obdržíte u koordinátora kroužků na e-mailu krouzky@zshradistko.cz

Řád kroužků je dostupný v dokumentech, aktuální nabídka je rodičům zaslána Edookitem.

Odhlášení z kroužků jde jedině písemně. Ideálně sdělením přes Edookit.