Přestupy k nám do školy

Kritéria pro následující školní rok budou vydána po uzavření zápisů do 1. ročníku.

Prosím zájemce o přestup k 1. 9. 2024, aby dorazili k podání žádosti o přestup ideálně v termínu 24. 6. 2024 odpoledne.

Rodiče s dětmi mohou využít pro návštěvu školy den otevřených dveří 20. března 2024 v čase 14.00 – 17.30 hod. 

Upřesněná kritéria pro přestupy z roku 2024 (verze 5. 6. 2024) – Zapis a kriteria prestupu 2024_signed

Kritéria pro přestup žáků do naší  školy pro následující školní rok budou zveřejněna po zápisu žáků do prvních tříd. 

Naše základní škola je od 6. ročníků spádovou školou také pro žáky ze Slap a Buše. 

Se slapskou školou pravidelně organizujeme dle možností setkání žáků u nás ve škole.

Žádosti o přestup pro následující školní rok lze ideálně podávat nejdříve v červnu.

Termín bude upřesněn společně s vyhlášením kritérií, žádost je nutno podat zpravidla do 30. června. 

Žádost o přestup (formulář) obdržíte také ve škole.