EU peníze školám – Šablony III. – Výzva 80

 

 

 

 

Šablony III. – Výzva č. 02_20_080

“ZŠ Hradištko – Do třetice!“
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022468

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:
PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita:
IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Specifický cíl:
SC 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

 

Realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Výše dotace: 692.778,00 Kč

 

Základní škola – realizované šablony:
3.II/1 Školní asistent, 66 šablon
3.II/5 Školní kariérový poradce, 4 šablony
3.II/8 Stáže v zahraniční škole, 4 pracovníci
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, 40 šablon
3.II/12 Projektový den ve výuce, 12 šablon

Administrativní realizační tým:

Koordinátor projektu, zhotovitel ZoR – Mgr. Ondřej Hynek, DiS
Účetní projektu – Eva Homolková

 

Prezentace na web – V80 Prezentace-na-web

Plakátek A3 – Plakatek Vyzvy 80 – A3

ODKAZ NA STRÁNKU o ŠABLONÁCH III.