Akce

Třídní schůzky – listopad – leden dle pokynů jednotlivých třídních paní učitelek (viz Edookit).

Lyžařský výcvik v 5. a 7. ročníku v březnu dle pokynů paní uč. Švábové (viz Edookit).

Plavání ve 3. a 4. ročníku v dubnu dle pokynů třídních  (viz Edookit).