Akce

Třídní schůzky – v září dle pokynů jednotlivých třídních paní učitelek (viz Edookit).