запис на 1 курс

запис – zapis 1 R

Termín zápisu / Дата та час запису:

18. – 19. dubna 2023 /18 – 19 квітня 2023 року

Místo zápisu / Місце запису:

Škola – vchod A / Школа – вхід А

14.00 – 18.00 hodin/годин

ZÁPIS do 1. roč. a příp. třídy

Допомога Україні/Pomoc Ukrajině