Poradenství CSS Hvozdy

Vážení rodiče, 
na základě dlouhodobé spolupráce s CSS Hvozdy nabízíme v novém roce opět setkání s paní Sigmundovou u nás ve škole, 
VŽDY V 8.10 HOD. (cca do 9.30)
nově také 13. 4. a 11. 5. 2023
 
(Vstup do školy vchodem A, zvoňte na zvonek jídelny).
 
Co si pod touto službou mohou rodiče představit?

– nově také potravinová pomoc (potravinová pomoc)

– sociální dávky, důchodové a nemocenské pojištění, zdravotní a sociální pojištění, hmotné zabezpečení

– základní poradenství pracovněprávní vztahy, rodinné právo, majetkoprávní vztahy, dluhová problematika
– vysvětlení obsahu písemností, poskytnutí a vysvětlení vzorů podání/dokumentů
– pomoc při sestavování podání a odvolání k soudu nebo úřadu, vyplňování formulářů, sestavování dopisů
– vyhledání a poskytnutí kontaktů na veškeré instituce a odborné služby
 
 
Bezplatné ambulantní a terénní sociální služby, které nabízí Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. Jedná se o Sociálně aktivizační činnost pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství. 
Sociálně aktivizační činnost řeší například školní neúspěšnost dětí, trauma v rodině, výchovné problémy dětí doma i ve školách, nefunkční komunikaci v rodině, mezigenerační problémy a mnohé další. Co se týká odborného sociálního poradenství, můžeme pomoci či poradit, ať už rodičům žáků, tak i široké veřejnosti, s problémy tykající se orientací v sociálních systémech ( sociální dávky) a základní poradenství v oblasti práva, pracovně právní vztahy, rodinné právo, aj. 
Jak jsem již uvedla, veškeré tyto služby jsou zdarma. Zájemci o službu nás mohou navštívit buďto u nás ve Štěchovicích – Kulturní a vzdělávací centrum Harmonia nebo po předchozí domluvě jsme schopni v rámci terénní služby přijet k nim domů, případě se sejít kdekoliv na neutrální půdě. 
Současně Vám zasílám i leták k případnému vytisknutí. 
Pokud budete mít zájem, je možné se samozřejmě sejít i osobně ve škole/ školce a nabídku služby či spolupráce více přiblížit. 
S pozdravem
Mgr. Denisa Sigmundová
sociální pracovnice
Centrum sociálních služeb Hvozdy, o. p. s. 
tel.: 725 921 442