Pěkné a klidné léto v roce 2021

Vážení rodiče a žáci, 

nebyl to pro mnoho z nás jednoduchý rok. 
I proto děkujeme za vzájemnou spolupráci,

přejeme v rámci možností hlavně pohodové a klidné léto 

a těšíme se 1. září 2021 opět na viděnou.