SLAMĚNÝ BETLÉM U ZÁMKU

K výstavě přísluší i výzva se slaměnými jesličkami….  Betlém můžete obdivovat u zámku.