Aktuality


Zápis žáků do 1. ročníku – nástup od 1. 9. 2020/21 a žádosti odklad

10. Duben, 2020

Vážení rodiče,
vítejte tímto u  zápisu Vašeho dítěte k plnění povinné školní docházky nebo o odklad povinné školní docházky. Letos výjimečně bez osobní přítomnosti a účasti. Žádost o přijetí/odklad je vždy nutné nějakým způsobem podat do 30. dubna.

Žádost o přijetí i žádost o odklad můžete podat:

Buď

1) Vyplněním a potvrzením tohoto on-line  formuláře – klikni na obrázek  (DOPORUČENO)

  • VYPLNĚNÍ V  APLIKACI JE MOŽNÉ V OBDOBÍ 20. – 30. DUBNA 2020 z organizačních důvodů
  • FORMULÁŘ LZE POHODLNĚ VYPLNIT I NA MOBILNÍM TELEFONU
  • Stačí vyplnit jednou /bez ohledu, zda žádáte o odklad či o přijetí/ – u odkladu vyplňte, zda již máte u sebe potřebná doporučení /ty zatím nezasíláte/.
  • Dále nic už nemusíte tisknout, vhazovat, posílat. Takto to zatím stačí.
  • Vyčkejte na další zprávu ze školy. Když bude něco potřeba, ozveme se. (Žádná zpráva, dobrá zpráva.)

Zpracování přihlášky Vám bude potvrzeno na Vámi uvedenou e-mailovou adresu a následně obdržíte další informace cca 5. května. V případě potřeby doplnění informací budete kontaktováni na Vámi uvedeném telefonním čísle/e-mailu.

nebo

2) Vyplněním „pdf verze“ formuláře a doručením skrze poštu, příp. vhozením do schránky školy
3) Vyplněním „pdf verze“ a odesláním elektronickým způsobem na e-mail, příp. s ověřeným elektronickým způsobem
4) Vyplněním „pdf verze“ a odesláním do datové schránky školy IDDS: 4ubmmpf

– pdf běžné verze školní žádosti k bodům 2-4 je ke stažení níže

ZÁPIS:  Zadost o prijeti 2020

ODKLAD: Zadost o odklad 2020

Registrační čísla budou žádostem přidělena dodatečně a oznámena podatelům.

Zpracování přihlášky Vám bude potvrzeno na Vámi uvedenou e-mailovou adresu včetně dalších informací. V případě potřeby doplnění informací budete kontaktováni na Vámi uvedeném telefonním čísle/e-mailu/aj.

Vzhledem k povaze zápisu do školy, která je spádová pro obec Hradištko,  a celkové vazbě na místní prostředí vyčkejte prosím na výzvu školy,

zda a jakým způsobem bude vyžadováno tzv. ověřené doručení, kdy je vzhledem k legislativním požadavkům ve správním řízení nejpozději do 5 dní nutné ověřit  a ztotožnit původce žádosti  a dítě – uchazeče o přijetí.

V současné době Vám chceme umožnit, abyste do školy pokud možno nemuseli. Jinak by nám celá tato procedura přišla vlastně zbytečná :-))).

Veškeré doklady (doporučení k odkladu) po Vás budeme žádat dodatečně s doručením na vyzvání, kdy Vám rovnou předáme rozhodnutí o odkladu.

Vzhledem k aktuálním známým počtům pravděpodobných spádových dětí k zápisu je výhled pro otevření 2 prvních tříd. Je tedy i větší pravděpodobnost pro přijetí  nespádových děti.

Těšíme se na Vás!

S pozdravem,

O. Hynek, ředitel školy.

 

Pro případné konzultace jsme vám k dispozici na e-mailu skola@zshradistko.cz, příp.  na telefonech 739 20 50 40, 734 738 442,