Aktuality


ŽÁDOSTI O PŘESTUP 10. června 2020

25. Květen, 2020

Vážení rodiče,

žádosti o přestup pro žáky budoucích 6. ročníků ze spádové oblasti Slapy,

a příp. další zájemce,

můžete přijít podat nejlépe osobně 10. června 2020  v čase 9.00 – 18.00 hodin.

S sebou přineste pouze svůj. občanský průkaz a rodný list dítěte.

Případně vlastní propisku  🙂 .

Vše ostatní obdržíte na místě, kde obdržíte i další případné informace na Vaše otázky.

Pakliže to počasí umožní, podání bychom uskutečnili ve vnějších prostorech školy.

Vejděte přes zahradu k hlavnímu vchodu.

Vstup s dítětem je (prozatím) možný.

I nadále se přijímání žáků bude řídit kritérii pro přijetí (viz únor 2020 – KRITERIA prijeti 2020 (pdf)).

Zatím s pozdravem, O. Hynek – ř.š.