Zápisy ŠR

Dne 23. ledna 2019 se sešla školská rada

Zápis ze ŠR v pdf – Zápis ŠR 23. 1. 2019

Dne 26. 8. 2016 – školská rada

 • Vyjádření ke schválení nového školního a hodnotícího řádu
 • Noví členové/ky pedg. sboru
 • VZ bude do 15. 10. 2016
 • Slavnostní otevření NP proběhne společeně s  vernisáží fotografií, týkajících se historie školy
 • Vydání 1. almanachu školy

Dne 10. 5. 2016 – školská rada

 • Náhlý odchod pdg. pracovníka
 • Výtěžek školního plesu činí celkem 9.000,-
 • Hledání vyučujících na nový šk. rok
 • Dostavba nového pavilonu
 • spolupráce s knihovnou – prodloužení prac. doby

Dne 5. 11. 2015 – školská rada

 1. Schválení Výroční zprávy školy
 2. Vstup do budovy školy
 3. Pomoc při organizaci šk. plesu

Dne 31. 8. 2015 – školská rada

 1. Schválila školní a klasifikační řád
 2. Projednala školní vzdělávací program školy

Dne 18. 3. 2015 se sešla poprvé nově zvolená školská rada

Přítomni: D. Fröhlichová, M. Šafránková-Bejkovská, L. Hašková, j.h. O. Hynek (řed.)

1) Přivítání a info ředitele o úkonech školské rady

2) ŠR se schází min. 2 x ročně

3) Volba předsedy – zvolena D. Fröhlichová (2 hlasy pro)

4) Schválení jednacího řádu

5) Schválení umístění kontatků na členy školské rady na webových stránkách školy (Kontakty ŠR)

 

Výsledky voleb do školské rady 2015

Za zřizovatele je ve školské radě Lucie Hašková,

za rodiče byla na tř. schůzkách zvolena Markéta Šafránková,

za učitele byla na pdg. radě zvolen Dana Fröhlichová.

První schůzku zařídí během února ředitel školy.

Volby do školské rady

Připomínáme všem rodičům, že mohou vznášet návrhy na svého zástupce z řad rodičů. Volby proběhnou během třídních schůzek dne 20.1.2015. Návrhy můžete posílat na školní web, nebo třídním učitelům. Volby zástupce školy proběhnou na pedagogické radě 15. 1. 2014.  Volby zástupce zřizovatele proběhnou na některém ze zasedání zastupitelstva.

Volební komisi tvoří: Jana Chadimová, Lenka Kostečková a Dana Fröhlichová.