ŠKOLNÍ PARLAMENT

3. 12. 2015 SE USKUTEČNILO HISTORICKY PRVNÍ SETKÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU.

Z něj vzešlo následující:

Př11-Stanovy školního parlamentu (pdf)

Aktuálně (starší zprávy viz níže)

ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ZE DNE_ 12. 9. 2018 (pdf)

O (našem) školním parlamentu

Školní parlament je komunikační přemostění do několika stran ve škole. Funguje na principu zvolených zástupců 2. – 7.tříd. Své zástupce volí  všichni žáci – z každé třídy 2 zástupci. S tématy k řešení přichází zejména žáci, a to například na třídnických hodinách, která se následně probírají na schůzce školního parlamentu. Předávání informací  funguje ale i opačně, pokud se ředitel nebo někdo ze zaměstnanců  potřebuje na něčem domluvit se všemi žáky,o něčem je informovat, znát jejich názor apod. , využívá k těmto účelům školní parlament. Zástupci školního parlamentu pak dále informují svojí třídu.

Žákům je tak prostřednictvím školního parlamentu dán prostor, aby zazněl jejich názor, připomínka k chodu školy, návrh na změny v organizaci. Žáci řeší mnoho věcí – od chodu školní jídelny, vybavení školy, návrhy na školní akce, až po vztahy mezi sebou, i mezi žáky a učiteli.

V dnešní době počítačů a sociálních sítí mizí kouzlo řešit věci či sdílet pocity osobní cestou. Školní parlament žákům i zaměstnancům k možnosti řešit věci osobní cestou přímo vyzývá. Každý ve škole by měl mít pocit, že jeho hlas „je slyšet“.

 

Z historie

 

Zápis 4.10. ŠP

 

12. 1. 2017 proběhla 4. schůzka školního parlamentu. Na ní byl přizván Ing. Arch. Jakub Loučka, který se s žáky radil o budoucí studii návrhu školní zahrady, kterou bude zpracovávat.

Zápis ze třetí schůzky ve školním roce 2016/17 – 15. 12. 2016 – pdf

Zápis z první schůzky ve školním roce 2016/17 – 29. 9. 2016 – pdf

 

 

Zápis ze 3. 12. 2015

Zápis z 21. 1. 2016

Zápis setkání ŠP 8 .6.2017