ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dokumenty školní družiny

ŠVP školní družiny (pdf) – pracuje se na aktualizaci

Řád školní družiny, školní řád a jiné  (na webu v průběhu září aktualizované verze)

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ranní družina

je otevřena po – pá od 7:00 do 7:40 hod. (příchod je možný nejpozději do 7:30 hod.)

Odpolední družina

je otevřena po – pá od 11:40 do 17:00 hod.

(1. 9. je družina otevřena od skončení vyučování do 15:00 hod.)

Družina má kapacitu 115 žáků (4 oddělení s maximálně 30 žáky). Přednost při přijímání do ŠD mají žáci z nižších ročníků.

Poplatek za ŠD se platí pololetně ve výši:

jen ranní družina 250,- Kč / pololetí

jen odpolední družina 1000,- Kč / pololetí

ranní i odpolední družina 1200,- Kč / pololetí

Pro přihlášení dítěte do ŠD je nutno vyplnit přihlášku s údaji o vyzvedávání dítěte. Pokud dítě odchází samo, je jeho odchod možný pouze v půl či celou hodinu.

Děti lze vyzvednou do 13.30 a od 15.00 do 17.00.  V době mezi 13.30 – 15.00 probíhá hlavní činnost školní družiny, a proto nebude možné děti vyzvedávat. Ze závažných důvodů v ojedinělých případech (návštěva lékaře atp.), lze dítě po předchozí domluvě vyzvednout i v tomto čase.