Obědy dětem

Od šk. roku 2015/16 spolupracujeme s nadací, která přispívá na obědy dětem z rodin, které jsou v tíživé finanční situaci.

O příspěvek na obědy žádáme po konzultaci s třídním učitelem a zákonnými zástupci žáka.  Příspěvek se poskytuje vždy na období leden – červen, resp. září – prosinec. Žádosti se vyřizují přibližně 1-2 měsíce dopředu.

Při odběru obědů s příspěvkem nadace je dbáno na řádný odběr a odhlašování obědů.

 

logodrab