EU-Šablony pro MŠ a ZŠ I. (2017)

Plakátek (pdf)

Prezentace na web (pdf)

Inkluze na ZŠ Hradištko“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007542

Základní škola Hradištko, okres Praha-západ, Školní 33, 252 09 Hradištko

Název projektu: Inkluze na ZŠ Hradištko

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007542

Výše finanční podpory: 651.684,00 Kč

Termín realizace projektu: 1. září 2017 – 31. srpna 2019

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa 02.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které ZŠ Hradištko, okres Praha-západ, určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, aby došlo ke zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Dílčími cíli jsou:

 • poskytnout škole dočasnou personální podporu pro speciálního pedagoga

 • podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání

 • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování

 • podpořit technické vzdělávání žáků prostřednictvím klubu zábavné logiky a deskových her

 • rozvíjet spolupráci s rodiči žáků prostřednictvím odborně zaměřených tématických setkání.

Klíčové aktivity projektu:

 1. II/1.2 – Speciální pedagog – personální podpora ZŠ

 2. II/2.2 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin – osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů

 3. II/2.8 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů

 4. I/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ – extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

 5. I/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

 6. II/4.1 – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ – extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

Realizační tým:

Koordinátor projektu – Mgr. Ondřej Hynek, DiS.

Metodik, Zhotovitel ZoR – PhDr. Romana Čandová

administrativní pracovnice – Radka Burianová

účetní projektu – Ing. Jarmila Žáková