EU peníze školám Šablony II. – Výzva 63 2019-2021

      Šablony II. – Výzva č. 02_18_063 “ZŠ Hradištko – Jedeme dál!“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015770 Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Investiční priorita: IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního … Pokračování textu EU peníze školám Šablony II. – Výzva 63 2019-2021