EDISON-AIESEC

EDISON – AIESEC 2016

V listopadovém týdnu 20. až 27.11. na naší škole proběhl projekt Edison pod patronací organizace AIESEC, která působí ve 127 zemích světa a má cca 70.000 aktivních členů.

„Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.“

Do naší školy přijelo celkem 7 stážistů z různých koutů světa (a to z Číny, Jordánska, Gruzie, Řecka, Itálie, Guatemaly a Iránu), kteří po celý týden navštěvovali jednotlivé třídy naší ZŠ, aby děti nenásilnou formou seznámili se svojí zemí, kulturou, jazykem, zvyky atd. V neposlední řadě se jistě podařilo u dětí vzbudit zájem o angličtinu a motivovat je ke studiu cizích jazyků. Pro některé z našich žáků byl tento kontakt s cizinci vlastně prvním signálem k tomu, že domluvit se společnou řečí je naprosto nezbytné. Děti se na jednotlivé hodiny velmi těšily a užívaly si každou minutu našeho projektu. V pátek proběhla ve škole přehlídka vystoupení, která jednotlivé třídy pod vedením lektorů a jejich průvodců nacvičily. Poté jsme se za velkých emocí s našimi hosty rozloučili a myslím, že není jen přáním mým, ale všech zúčastněných, aby se taková akce co nejdříve zopakovala a stala se ve zdejší škole tradicí. Slzy a prosby našich žáčků na konci celého projektu jsou toho důkazem.

Vše by se neobešlo bez velké pohostinnosti a vstřícného přístupu některých hradišťských rodin, které studenty ubytovaly ve svých domovech bez nároku na jakoukoliv odměnu. Mohu potvrdit, že ke „svým“ studentům se chovali nadstandardně, vymýšleli jim odpolední program a starali se o ně možná leckdy lépe než o vlastní děti. Budiž jim (i nám) odměnou, že o České republice a potažmo malé vsi Hradištku budou naši stážisté šířit jen to nejlepší a třeba i tímto malým krůčkem se pověst nevelké země někde uprostřed Evropy v očích jiných zemí světa vylepší. Za tento krůček Vám všem zúčastněným velmi děkujeme.

prurezova-temata-edison-2016