Hradištko ze všech stran (2015-16)

Letošní projekt – HRADIŠTKO (A JEHO OKOLÍ) ZE VŠECH STRAN probíhá ve třech etapách. Ve třídách (tedy úměrně věku, dovednostem a schopnostem dětí) jsme se na podzim (a částečně i na jaře) věnovali dějinám místa, kde žijeme. Seznámili jsme se s historií školy, Sekanky a Ostrovského kláštera, ale i pohnutými událostmi 2.světové války. Poznávali jsme věci denní potřeby z pokladů hradištských domácností aj.

V druhé části lidé – děti zblízka zkoumají, jak funguje obec,  místní spolky, dělají dotazníková šetření se svými sousedy, pomáhají na zahradách potřebným občanům, vytvářejí inzeráty na volná místa ve škole, starší žáci při občanské výchově vytvářejí imaginární rodiny všech sociálních vrstev se vším, co život může přinést aj. Poslední část věnujeme zeměpisným zajímavostem v nejbližším okolí, které vyrazíme zmapovat. Následné prezentace pro ostatní tak po mohou celé naše poznání zkompletovat a shrnout.
Výstup žáků 7. ročníků – viz odkaz.