Prevence na naší škole

Projekt „závislosti ve VV“

Pod vedením pí. uč. Z. Brožové zpracovali žáci osmého ročníku. FOTO ZDE

Nízkoprahový klub

Od ledna 2016 spolupracujeme s CSS-Hvozdy. V našich prostorech se bude jednou týdně vyskytovat Nízkprahové zařízení pro děti a mládež. Kontaktní osobou je Jakub Čanda. Nízkoprahový klub byl z důvodu malého zájmu uzavřen, ale…..

Všeobecná primární prevence

Zahájili jsme spolupráci s Magdalenou, o.p.s., která od 7. ročníku provádí bloky všeobecné primární prevence. Spolupráci jsme zahájili ve šk. roce 2015/16 a pokračujeme.

Adaptační výlet VI. A + B.

Šesťáci se již tradičně zúčastnili pobytu, který jim dává příležitost hledat prostor pro společnou řeč.  Tentokrát do Železné Rudy v době 18. – 20. 11. 2015

Od září 2015/16

Spolupracujeme s nadací Drab Foundation, která přispívá na obědy dětem z rodin v náročné finanční situaci. (více info)

Setkání budoucích spolužáků – šesťáků 2015

7. května přijeli na návštěvu budoucí spolužáci šesťáků ze Slap. Měli možnost prohlédnout si školu od jídelny po půdu  setkat se v kolečku s našimi budoucími šesťáky. Společně si povídali o svých školách, zájmech atp.

Výchova ke zdravému životnímu stylu (aneb buď fit s pí. uč. Janou Chadimovou)

je součástí osnov napříč všemi ročníky. V poslední době jsme se jí začali v nejstarších ročnících intenzivněji zabývat, když se v jedné schránce důvěry objevilo trápení s nadváhou. Po prvotním nápadu udělat s tím něco společně (včetně mne), se nečekaně strhla řetězová reakce. Pokračovala vysloveným přáním dalších zájemců, kteří se naopak marně snaží svou váhu upravit nahoru. A to už byla chvíle, kdy bylo potřeba celé akci dát určitý rámec a také odbornou supervizi. Dětem jsme ve spolupráci s lékařkou nabídli místo diety určitý stravovací program a připravujeme besedu s lékařkou pro všechny, kteří by měli zájem se dozvědět, jak správně na své váze pracovat ve svém věku. Někteří také třeba nosí v sobě nevyslovené otázky, které se paní doktorka pokusí zodpovědět. Naším cílem je tedy vysvětlit všem zájemcům nutnost např. vydatné snídaně, pravidelného stravování, sledování celodenního složení stravy, potřebu pravidelného pohybu apod. Tabulka, do které zaznamenáváme pravidelně výsledky našeho snažení, tedy rozhodně není žádným pranýřem, ale tichým svědkem často velmi těžkého boje se svými špatnými stravovacími návyky. A moc nám pomáhá, že nám ostatní nepokrytě drží palce. Pokud se se svou podporou přidají i rodiče statečných bojovníků, máme slušně našlápnuto k úspěchu.

Jana Chadimová

Pro některé (jako je pan ředitel:-)) je doopravdy důležité zhubnout a pro takové je ukazatel jeho váhy na místě. Pro ostatní je důležitý hlavně pravidelný a dobrý režim. Pracujeme se všemi možnými zdroji, jedním z nich jsou i stránky s tabulkami…..

 

Škola v přírodě 2014/15 – květen.

Žáci II. – IV. třídy vyjedou na společnou akci.

Teambuilding V. a VI. tř. – květen.

Žáci V. – VI. tř. vyjedou na společnou akci zaměřenou na posílení kolektivu.

Adaptační kurz

18. – 21. 11. se žáci VI. třídy zúčastnili adaptačního kurzu v Desné v Jizerských horách. Krátký pobyt pomůže ke stmelení spojeného kolektivu žáků. FOTKY

Využijte služeb nízkoprahového centra ve Štěchovicích

Nízkoprahový klub

Ústní hygiena

Dne 10. 11 a 14. 11. proběhla na škole akce „DENTÁLN Í HYGIENA“, kterou velmi milým a zajímavým způsobem vedla dvě mladá děvčata. Dentální hygienistky provedly žáky a žákyně úskalími ohledně „údržby“ zubů. Přinesly s sebou různé modely zubů a ukázaly dětem, jak správně na čištění těch jejich. Celá akce byla velmi vydařená, děti si odnesly plno nových informací. (DF)

Kroužky 2014-15

Rozšířená nabídka kroužků. (vlastní stránky)

Den IZS 19. 9. 2014

Byli jsme opět pozváni k pěkné akci, přehlídce záchranných sborů. Letos vše bylo doplněno ještě názornou ukázkou obleku, který umožňuje procházení ohněm.
Fotky, Video

Záchrana hasičů

Ve spolupráci s SDH Hradištko jsme imitovali požární poplach ve škole. Hasiči přijeli, a protože se evakuace „nepodařila“, museli hledat 2 děvčata, která se zapomněla ve škole. Žáci i učitelé se vzorně a hbitě seřadili na zahradě školy, hasiči se se vším porvali, a tak doufáme, že se takto sejdeme zase až při dalším nácviku.

Setkání budoucích spolužáků – šesťáků 2014

5. května přijeli na návštěvu budoucí spolužáci šesťáků ze Slap. Měli možnost prohlédnout si školu včetně půdy setkat se v kolečku s našimi budoucími šesťáky. Společně si povídali o svých školách, zájmech atp.

Ajaxův deník   (1. fotky)

…je název preventivního programu české policie, do  kterého se naše škola letos zapojila. Po celý rok se budeme setkávat  s npr. Chalupou, který děti seznámí se vším, co by měly znát,  aby je nenadálá situace nezaskočila. Průběžně také budou své poznatky  zpracovávat každý ve svém deníčku. První úkoly za září a říjen mají  plnit už teď o prázdninách doma. Dobrovolně si mohou vyplnit i  listopadové zadání, které už pak na besedě jen probereme a zopakujeme.

První beseda proběhla v pátek 25.10. hned po zopakování správného čištění  zubů a splnění celonárodního programu správné péče o zuby. Toto  preventivní dopoledne jsme uzavřeli dvěma předem ohlášenými nácviky  evakuace školy. První – s přezouváním a bundami děti zvládly za necelé  čtyři minuty a s malým rámusem. Druhá zkouška – naléhavější, tedy bez  přezouvání okamžitě ven, dopadla skvěle. Všechny děti do jednoho byly  v tichosti a ve vzorném dvojstupu u vrátek za – vidíte dobře – 1 minutu a  40 vteřin!!!

Dnes proběhla další beseda s mluvčím policie ČR, zběžně jsme probrali plnění minulých úkolů a společně jsme pracovali na únorové kapitole. Obdrželi jsme Ajaxovo razítko, kterým budeme vypracované úkoly hodnotit. Dál se intenzivně připravujeme na závěrečný soutěžní test, děti mají slíbené pěkné ceny.

DEN IZS ve Štěchovicích 30. 9.

Během celého dopoledne nám všechny složky Integrovaného záchranného systému v areálu MFC předvedly ukázky své práce, vzájemné spolupráce, nové pomůcky, práci psovoda, vyprošťování zraněného, hašení hořícího automobilu, první pomoc a ošetřování úrazu, vzorek hašiše, heroinu, ukázky padělků a nejčastěji pašovaného zboží. Vyzkoušeli jsme si lanovou dráhu, elektronický trenažér střelby, policejní pouta, neprůstřelnou vestu, snímání otisků prstů apod. Prohlédli jsme si přístroje na měření rychlosti, vybavení hasičského auta a vybavení poříční policie včetně člunu. Viděli jsme rukavici, kterou neprořízne ani kudla nebo vyhazovací obušek a paralyzér. Sanitka se záchranáři měla bohužel brzy po zahájení programu nutný výjezd k případu, takže nám svou práci blíže představit nemohla. Děkujeme organizátorům za krásně připravené dopoledne, skvěle objednané počasí, moc dobré napečené buchty a pití a srozumitelné průvodní slovo. Největší ohlas měly uměle vytvořené úrazy, které působily na dětech tak věrohodně, až nám bylo předem líto maminek, které budou odpoledne k smrti vyděšeny tak drastickým pohledem. Naštěstí jen „jako“. Fotografie budou přidány hned jak zkompletujeme schvalovací lístečky od rodičů.

Zdravé zuby