Primární prevence

ÚVODNÍ INFORMACE

Tyto stránky jsou věnovány hlavně činnostem metodika primární prevence a aktivitám školy z oblasti prevence.

Některé dosavadní aktivity v oblasti prevence jsou zaznamenány na stránkách

Projekty->Pomáháme, Projekty->Žijeme spolu

PROBÍHAJÍCÍ AKCE

  • Kočičí zahrada odpilotována na 1. stupni, další akce zaměřené na zdravotní životní styl a základní bezpečnostní návyky
  • Bloky primární prevence ve třídách 7. – 9. ročníku (Magdalena o.p.s. od šk. roku 2015/6)
  • Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku (spojený roč.)
  • Další akce dle plánu akcí, v jejichž rámci se zaměřujeme i na klima skupiny
  • Spolupráce výchovných poradců, třídního učitele a metodika prevence s rodiči a vedením školy při stanovení INDIVIDUÁLNÍCH VÝCHOVNÝCH PLÁNŮ
  • Vzdělávání pracovníků v oblasti práce s ohroženou mládeží

ÚŘAD NA OCHRANU OS. ÚDAJŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

letak_deti_uoou_297x210

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
Vzdělávací materiály záchranných a bezpečnostních složek Středočeského kraje.

BEZPEČÍ V SÍTI

http://e-bezpeci.cz/index.php/rodice-ucitele-zaci/1138-prehledove-listy-bud-v-bezpeci

http://www.kpbi.cz/ logo_kpbi