ZÁPISY PRVŇÁKŮ

 Zápis 2019 

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE OD 1. 9. 2019 najdete pod odkazem:

http://www.zshradistko.cz/zapis-2019-oznameni-o-prijeti-k-povinne-skolni-dochazce

Rezervační systém pro zápisy 2019 je přístupný:

na webové adrese:

https://www.supersaas.cz/schedule/ZS_Hradistko_PZ/Z%C3%A1pis_Z%C5%A0_Hradi%C5%A1tko_2019

Zápis 2019 (pdf)

 Zápis 2019 

Schůzka pro rodiče před zápisem: 4. 2. 2019 v 17.30 v budově školy.

Schůzka pro rodiče přijatých dětí (budoucích žáků 1. ročníku): 17. 6. 2019 v 18.00 v hlavní budově školy.

Téma zápisu 2019 –  Pohádky

Termín a místo zápisu:

Středa – čtvrtek 24. – 25.  dubna 2019. Vždy 14.00 – 18.00. Rozvrh bude upřesněn. 
V budově základní školy, vstup přes zahradu.
Na webu školy bude přístupný rezervační systém, který pomůže zbytečným prodlevám v čekání. Ke spuštění rezervačního systému dojde ve druhé polovině března. Do rezervačního systému zapište pouze příjmení dítěte (jiné údaje nejsou potřeba).

Co s sebou (!!!!):
Rodný list dítěte, občanský průkaz, příp. přezůvky.

Kdo se musí k zápisu dostavit:
Všechny děti, které k 31. srpnu 2019 dovrší 6 let věku. Je povinností rodičů (zákonných zástupců) takové dítě k zápisu přihlásit. 

Děti, které v minulém roce dostaly odklad povinné školní docházky.

Je-li dítě nemocné, ozvěte se do školy (nejlépe e-mailem) a domluvte se na dalším postupu. Stačí, pokud dorazí sám zákonný zástupce! Zápisové období je obecně stanoveno na měsíc duben. Formálně (papírově) lze vyřídit i bez dítěte.

Kdo se může k zápisu také dostavit:

  • Děti, které 6 let dovrší v období od září do června 2019/2020 a jsou tělesně a duševně vyspělé natolik, aby mohly již letos nastoupit do 1. ročníku. Podmínkou přijetí takového dítěte je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (děti narozené v září až prosinci), resp. doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pro děti narozené od ledna do června).

Odklad školní docházky:
Odklad se týká dětí, které nejsou tělesně a duševně přiměřeně vyspělé. O odklad musí rodiče zažádat během období zápisu – dubna. Pro odklad ředitel rozhodne na základě doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (je zapotřebí obou doporučujících posudků!).

Školským poradenským zařízením je pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.

Rodiče mohou využít služeb „spádové“ PPP  v Jílovém u Prahy.
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
– odloučené pracoviště Jílové u Prahy

Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy
vedoucí pracoviště PPPSK Jílové u Prahy
e-mail: jilove@pppsk.cz
tel.: 720 954 275

V tomto ohledu však záleží výběr na rodičích a lze zvolit i jinou pedagogicko-psychologickou poradnu (Praha, Příbram, Benešov…) – nespádová poradna Vás ovšem nemusí přijmout!

Je-li Vaše dítě klientem SPC, může i toto zařízení vypracovat posudek.

Zápis není zkouška! (Jak probíhá zápis a co je k němu zapotřebí)

Zápis jako takový je pouze úřední akt. K němu je potřeba zákonný zástupce spolu s výše uvedenými doklady. Doprovodný program je ze strany školy nadstavbou, která má pomoci dítěti usnadnit přechod na základní školu  a dění kolem zápisu si užít. Pro dítě jde spíše o kulturní událost. Paní učitelky si během krátkého pohovoru a při plnění jednoduchých úkolů s dítětem pouze udělají představu o dítěti (seznámí se s ním, pohovoří s rodiči atp.). Ano, i jim případně doporučí co zlepšit, zda navštívit poradenské zařízení atp. Ale vždy ho pochválí. Děti se snažíme pozitivně motivovat již od vstupu do školy, aby pro ně byl zápis příjemným zážitkem.

Kde všude se lze zapsat:
Rodič může vybrat pro dítě školu, která je podle něj ta nejvhodnější. Nejedná-li se o školu spádovou, může být dítě nepřijato z důvodu kapacity, atp. Informaci o přijetí „nespádového“ dítěte má povinnost podat přijímací ředitel svému kolegovi ze spádové školy dítěte.

Stěhování:
Pokud jste se přistěhovali a zápis jste absolvovali jinde, měli byste to oznámit škole, kam jste byli zapsáni. U nás se můžete zeptat, jestli Vaše dítě přijmeme, a dozvíte se další kroky.
Stěhujete-li se od nás a Vaše dítě nebude navštěvovat naši školu, oznamte nám to prosím v co nejkratším termínu. Ušetříte tak sobě i nám několik starostí.

Seznam přijatých
…dětí bude viset na vývěsce školy a na této stránce – http://www.zshradistko.cz/organizace-skolniho-roku/zapis – pod registračním číslem, které obdržíte u zápisu. Seznam bude vyvěšen nejpozději měsíc po zápise bude zde minimálně po dobu 15 dnů.

Další info
Zápisy se řídí § 36 – 37 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), též § 165 školského zákona a  dle zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád).

V červnu proběhne schůzka pro rodiče budoucích žáků, dětí přijatých k povinné školní docházce, termín se dozvíte zpravidla u zápisu.

V Hradištku dne 30. ledna 2019.

Ondřej Hynek

ředitel školy

 

Další info ke stažení

www.hanaotevrelova.cz (E-booky zdarma)

PPP poradny v Praze (pdf)

Desatero pro prvňáky a jejich rodiče (pdf) – materiál vytvořený paní učitelkami, obdržíte u zápisu.

Něco o školní připravenosti (J. Mikáč) – obdržíte u zápisu

MŠMT – Desatero pro rodiče předškoláka (pdf)

Dopis dítěte (pdf)