Organizace šk. r. v datech

Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení šk. roku 3. září 2018 (přivítání prvňáků 8:45 – 9:15)

Podzimní prázdniny 29. a 30. října 2018

Vánoční prázdniny 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019 (vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019)

Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny 25. února – 3. března 2019

Velikonoční prázdniny 18. dubna 2019 (19. dubna 2019 – státní svátek)

Letní prázdniny 29. června – 1. září 2019

Výpis vysvědčení za 1. pololetí bude vydán 31. ledna 2019 (konec pololetí).

Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno 28. června 2019 (konec pololetí).

Volné dny ředitele školy budou vyhlášeny operativně.

Zahájení následujícího školního roku proběhne 2.. září 2019

Plán čtvrtletních pdg. rad

  • 22.11.2018
  • 17.1.2019
  • 11.4.2019
  • 13.6.2019

Další pdg. rady mohou být zařazeny operativně. Změna programu vyhrazena.

Plán třídních schůzek:

– začátek zpravidla v 18.00 v kmenových třídách

Společné TS proběhnou 27. listopadu 2018.

Dle instrukcí třídních učitelů budou mít vybrané třídy schůzky již v září (zejména první třídy, třídy s organizačními změnami, z důvodu organizace akcí typu bruslení, plavání,  adapťák atp.).

V období únor – duben budou probíhat TS ve 3. – 8.  ročníku TS formou „tripartit“ dle individuálního rozvrhu třídních učitelek. Další schůzky budou zařazeny operativně.

Další tříd. schůzky mohou být zařazeny operativně. Změna programu vyhrazena.

Zápisy 2019

Vyhlášení zápisů v průběhu prosince – ledna .

Schůzka pro rodiče předškoláků (cca 1. týden v únoru 2019).

Den otevřených dveří v polovině března 2019.