Informace o akcích

Pokud se Vás týká, zde naleznete informace k akcím v realizaci /plavání, bruslení, ŠvP, adapťák, výlety, aj./

 

 

Předběžný plán akcí na školní rok 2018-19

1. roč.
2. roč. Plavání: 29.4. – 24.6.2019
3. roč. ŠVP: květen 2019
4. roč.
5. roč.
6. roč. Adaptační kurz – VI.A: 6. – 9.11.2018

VI.B: 13. – 16.11.2018

Preventivní program Magdalena:

Plavání: 5.12.2018 – 13.3.2019

7. roč. Preventivní program Magdalena:

LVK:

8. roč. Hvozdecký desetiboj (výběr žáků): 13.9.2018

Preventivní program Magdalena:

LVK:

Zahraniční poznávací zájezd do Polska (Krakov, Osvětim, Solné doly Vielička) – květen 2019

9. roč. Hvozdecký desetiboj (výběr žáků): 13.9.2018

Preventivní program Magdalena:

Zahraniční poznávací zájezd do Polska (Krakov, Osvětim, Solné doly Vielička) – květen 2019

LVK – lyžařský výcvikový kurz (zimní škola v přírodě s lyžováním)

    • jezdí se každý rok: 4.+5.roč. nebo 7.+ 8.roč. dohromady, skupiny se střídají obrok

LVK a ŠVP se zpravidla organizuje na 5 – 6 dní včetně dne odjezdu a příjezdu

Adaptační kurz se organizuje zpravidla na 3 – 4 dny podle dopravního spojení (kolik dní zabere cesta).

Další akce jsou v režii učitelů.

Třídní učitel ve spolupráci s ostatními učiteli zajistí přibližně 1 – 5 exkurzí, divadelních vystoupení a dalších třídních výletů. Po předchozí domluvě v rámci školy, třídních schůzek a školního parlamentu. Předem stanoví přibližný cenový rozpočet a plán na školní rok a předloží jej rodičům na třídních schůzkách.

U výletu do zahraničí má organizátor akce právo nanabídnout účast žákům s potenciálním rizikem závažnějších výchovných a zdravotních komplikací (s ohledem na dosavadní zkušenosti v rámci běžné docházky do školy). Výlet do zahraničí může být doplněn o další „platící“ zájemce z druhého stupně.

Září

Hvozdecký desetiboj – 13.9.

Říjen

Dýňobraní – 12.10.

Listopad

Adapťák VI. tříd – 6. – 16.11.

Vánoční jarmark – 30.11.

Prosinec

Vystoupení u stromečku

Edison – 3. – 7.12.

Leden

Přehrávka dramaťák

Únor

Březen

Školní ples

Den otevřených dveří

Duben

Zápis do 1. roč.

Přijímací zkoušky na SŠ

Velikonoční tvoření

Květen

Vystoupení u pomníčku

Zahraniční zájezd

Červen

Přehrávka dramaťák

Loučení s páťáky a deváťáky