Naši sponzoři

Vážení rodiče a přátelé školy!
Velmi děkujeme všem, kdo přispívají škole finančními dary a jinou pomocí. Můžeme tak poskytovat dětem služby, které tolik nezatíží rodinný rozpočet, např. levnější návštěvy různých akcí, divadel, kdy téměř vždy hradíme nemalou částku za dopravu ze sponzorských peněz nebo nakoupit pomůcky a hračky, na něž nestačí školní rozpočet.

č.ú. školy: 181879199/0300

 

JEŠTĚ JEDNOU VŠEM MOC DĚKUJEME !!!

/nadále hlavně tajně/