KROUŽKY

Kroužky

Odhláška z kroužku

Obecné informace

Kromě kroužků externího kroužku „Angličtina“, příp. dalších dle aktuální nabídky, jsou kroužky organizovány školou, většinu z nich poskytují učitelé nebo „staří dobří známí“. Míčovky v naší nabídce nejsou, ale odkazujeme na ně, protože se jedná o dobrou aktivitu.

Krátký popis jednotlivých kroužků dostanete domů, nebo zde v dokumentu pdf (viz výše).

Přihlášku donesou děti domů, ale lze ji též stáhnout v dokumentu pdf (příp. viz výše).

Změna je v kroužku angličtiny, kde jsme na základě poptávky některých rodičů oslovili jazykovou školu, která nabízí kroužky angličtiny s rodilým mluvčím. Na základě dohody se školou se nám podařilo docílit pro naše žáky nejnižší možné ceny, kterou nabízí. Přestože jsme dopravně hůře dostupní.

Sportovní kroužky můžeme nabízet v závislosti na volné tělocvičně (sokolovně).

Ostatní kroužky svým pojetím i lektory zůstávají víceméně beze změn.

Ceny kroužků jsou stanoveny tak, aby pokryly základní provozní náklady. Ceny jsou přizpůsobeny možnostem žáků. Rozhodně není naším zájmem stanovit nízkou cenu pro co největší účast. Spíše apelujeme na rodiče, aby dali dětem možnost výběru a děti pokud možno zbytečně nepřetěžovali. Kroužky slouží pro zábavu a relax! Částečně i pro lektory :-).

Kroužky bývají zahájeny v říjnu.
Dříve se zahahuje pouze angličtina, kterou pořádá Easy-speak.

Termíny se určují s ohledem na organizaci školního roku a prázdnin.

Není-li určeno jinak, kroužky skončí na konci 1. pololetí. V době  prázdnin a v týdnu zápisů nebudou kroužky vůbec. Krátkou pauzu si někdy vybírají kroužky na přelomu pololetí. Kroužky končí zpravidla na začátku června.

Informace Easy-Speak – Angličtina: Leták-Přihláška (pdf), Přístup na přihlašovací stránku.