Postup odhlašování obědů

1.) Odhlášení oběda je možné pouze na tel. hospodářky školy 731 473 938 na e-mailovou adresu obedy@zshradistko.cz do 7.30 hod. ve tvaru „jméno dítěte, datum/termín“.

2.) V případě, že je dítě odhlášené sms zprávou nebo e-mailem na jeden den a pokračuje v nemoci, je nutné opětovně zaslat novou sms zprávu či e-mail s uvedením doby další nepřítomnosti.

3.) Omluvením žáka u třídní učitelky není automatické odhlášení žáka z oběda (a naopak).

4.) První den nepřítomnosti dítěte ve škole si můžete vyzvednout neodhlášený oběd v jídelně do kastrůlku.