Jídelní lístek

logo ms 
Aktuální jídelníček na stránkách MŠ. (odkaz na www.e-jidelnicek.cz)
ALERGENY

Cca od 25. 10. 2015 přechází jídelna mateřské školy na nový systém jídelníčku. Elektronickou verzi, která umožní i rodičům sledovat přes internet svůj „obědový účet“. Více se dozvíte na třídních schůzkách 12. listopadu, kdy obdržíte i příst. údaje atp.

S láskou vaří:

Jaroslava Palavská, Jaromíra Rodová, Eva Drekslerová, Lenka Presslová, Petra Urbanová

 

Od 13.12.2014 je každé stravovací zařízení povinno informovat o alergenech vyskytujících se v potravinách (dle vyhlášky EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21, a dle vyhlášky ČR – 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin § 8 odstavec 10.)
Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré alergenní složky, které jsou obsaženy v potravině, byly zřetelně označeny.

Od poloviny listopadu bude v jídelníčku u pokrmu uvedeno číslo alergenu, který pokrm obsahuje.

Odpovědnost za správný výběr pokrmu vzhledem k alergii strávníka, je zcela za strávníkovi nebo jeho rodičích.