Aktuality


Informace k platbě obědů

16. Srpen, 2018

Vážení rodiče,

připomínáme, že platba za obědy na měsíc září je splatná

ke dni 25. 8. 2018 na účet č. 188 709 264/0300.

Částka za obědy je dle kategorií:

děti 6 – 10 let   22,- Kč x 22 dní    částka na měsíc 484,- Kč

děti 11 – 14 let  24,- Kč x 22 dní    částka na měsíc  528,- Kč

děti 15 a více    26,- Kč x 22 dní    částka na měsíc  572,- Kč

Do věkových kategorií jsou zařazeny žáci podle věku, kterého dovrší ve  školním roce 2018/2019,

tj.  do 31. 8. 2019.

Platby  sourozenců neslučujte. Každý žák má přidělený svůj variabilní symbol. V případě, že jste VS zapomněli nebo si nejste jisti, napište na e-mail obedy@zshradistko.cz.

Novým žákům bude VS zaslán na e -mail uvedený v přihlášce na stravování po 20. 8. nebo se obraťte na hospodářku ŠJ paní  Jelínkovou,      e – mail mshradistko@seznam.cz.

Zájem o oběd na pondělí 3. září 2018 nahlásí rodiče na e-mail obedy@zshradistko.cz do 24. 8. 2018. Přihlášeným strávníkům bude oběd vydán pouze v případě, že obědy budou uhrazeny na účet obědů.

Oběd na 3. 9.  je všem automaticky odhlášen.

Obědy budou v tento den vydávány v čase oběda, tj. od 11:40 hod.

 

 


Informace ke kroužkům na 2. pololetí

16. Leden, 2018

Milí rodiče,

blíží se konec 1. pololetí a proto bych Vás ráda informovala ohledně školních kroužků.

Přihlášení na kroužek od 2. pololetí lze pouze u těchto uvedených kroužků:

  • pěvecký sbor
  • dramatický kroužek obě skupiny
  • první pomoc

Žák si může přihlášku vyzvednout u hospodářky školy nebo na webu v oddělení kroužky a do 29. 1. 2018 řádně vyplněnou ji odevzdat v kanceláři hospodářky.

Odhlášení z kroužku lze řádně vyplněnou odhláškou, která je k vyzvednutí u hospodářky školy nebo na webu v oddělení kroužky a také ji tamtéž odevzdat.

FLORBAL z provozních důvodů  nebude zahájen ani ve 2. pololetí v tomto školním roce.

Do konce ledna žáci obdrží lístečky  s platebními údaji na 2. pololetí.

Kroužky se platí na č. účtu 266 759 065/ 0300, se  splatností do 27. 2. 2018.

Po domluvě lze uhradit v hotovosti u hospodářky školy.

 


Uveřejnění Směrnice pro provedení plateb ve škol. roce 2017/18

20. Září, 2017

Informace týkající se k provedení všech plateb pro žáky ZŠ Hradištko najdete na webu školy v sekci Platby ve Směrnici pro provedení plateb ve školním roce 2017/18 a dále pak na všech školních nástěnkách i ve vitríně před budovou školy.

17-platby ve školním roce I 2017-18


Kontrola platby obědů

8. Září, 2017

Milí rodiče,

prosím zkontrolujte, zda jste svým dětem poslali platbu za obědy na bankovní účet 18 87 09 264 / 0300.

Od pondělí 11. 9. 2017 již nebude brán zřetel na opožděné platby (dítěti nebude vydán oběd). Pokud jste platbu odesílali před víkendem, pošlete e-mailem nebo po svém dítěti příkaz k úhradě či ústřižek složenky.

Děkujeme za pochopení


Platba obědů

25. Srpen, 2017

Milí rodiče,

připomínám, že do 25. srpna by Vaše dítě mělo mít zaplacené obědy na měsíc září.

Variabilní symboly zůstávají u dětí stejné a u nově přihlášených je možné si o číslo VS napsat na              e- mail: obedy@zshradistko.cz

Platbu za obědy provádějte na účet mateřské školy č. ú. 188709264 /0300.

Částka na měsíc 484,- Kč (7 – 10 let), 528,- Kč (11 – 14 let), 572,- Kč (15 – 18 let).

Noví žáci si od pondělí 4. 9. 2017  mohou v kanceláři hospodářky zakoupit čip na výdej obědů v hodnotě 140,- Kč.

Děkuji hospodářka školy


Pokladna uzavřena

4. Květen, 2017

V příštím týdnu od úterý 9. 5. do pátku 12. 5. 2017 bude z důvodu nepřítomnosti hospodářky pokladna uzavřena.

Děkujeme za pochopení


Platba za kroužky

7. Říjen, 2016

Na začátku příštího týdne obdrží Vaše děti lístek s jmenným předpisem platby za kroužky.

Školní kroužky se budou hradit dohromady na číslo účtu: 266759065/0300 a za sourozence lze platit společně, kde příjmení dětí uvedete ve zprávě pro příjemce. Po domluvě lze uhradit v hotovosti v kanceláři hospodářky.

Platbu bude třeba uhradit do 27.10.2016.


Měsíční platby za obědy

3. Říjen, 2016

Vážení rodiče,  měsíční částku za oběd na osobu je potřeba poslat ve výši 20ti násobku. Jedná se o aktualizaci informace, která byla dříve nastavena jinak. Děkujeme za pochopení.

Cena oběda:

ZŠ – žáci 1.-4. třídy (7-10 let) Oběd……………Kč 22,–, tedy 440,- měsíčně

ZŠ – žáci 4.-7. třídy (11-14 let) Oběd……………Kč 24,–, tedy 480,- měsíčně

ZŠ – žáci 7.-9. třídy (15-18 let) Oběd……………Kč 26,–, tedy 520,- měsíčně

strucne-info-o-jidelne (pdf)   JIDELNA (www)


Kontrola VS při platbě za obědy

21. Září, 2016

UPOZORNĚNÍ!

Prosíme rodiče opětovně o kontrolu VS při platbě za obědy.

Každý strávník má přidělený svůj variabilní symbol. Nelze platit pod uvedením jednoho VS za více sourozenců.

V případě, že zjistíte špatně uvedený VS nebo jej neznáte, napište na obedy@zshradistko.cz nebo zavolejte na tel. 731 473 938 nebo je možné jej zjistit v kanceláři  paní hospodářky.


Uvedení čipů do provozu

21. Září, 2016

Informace k používání čipů ve školní jídelně (pdf).
Dnes byli žáci seznámeni s provozem čipů. Zahajujeme tento týden.
Do konce září bude zkušební provoz, v říjnu začne „ostrý“ provoz zejména s ohledem na výdej obědů pouze na základě uhrazeného poplatku!

Kompletní info jídelna


Platby 16-17

19. Září, 2016

08-PLATBY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17


Platba za obědy do 25.8.2016

22. Srpen, 2016

Připomínáme rodičům žáků, kteří budou od září chodit do školní jídelny, že je třeba do 25.8.2016 uhradit na účet ŠJ platbu za obědy. Podrobný popis možností úhrady je v příloze této zprávy. Dbejte prosím na správný variabilní symbol. V případě, že VS nevíte, je možné si napsat na obedy@zshradistko.cz nebo zavolat na tel. hospodářky 731 473 938.

změna strav. souhlas (1)


Platba za kroužky na II.pololetí

27. Leden, 2016

V týdnu po jarních prázdninách obdrží Vaše děti lístek se jmenným předpisem platby za kroužky. Všechny školní kroužky se budou platit dohromady a u sourozenců můžete platby spojit v jednu platbu.

Platby v hotovosti možné uhradit u hospodářky školy, ale stále preferujeme platbu na účet.

Číslo účtu na kroužky: 266759065/0300

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte nebo jednoho z dětí

Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte/dětí

Platbu třeba uhradit do 29.2.2016


Platba ŠD za II.pololetí

26. Leden, 2016

Poplatek za ŠD na II.pololetí 2015/16 v částce 1.000,-Kč (pouze odpolední družina)/ 1.200,-Kč (ranní i odpolední družina) uhraďte ,prosím, nejpozději do 26.2.2016 na účet školy číslo účtu: 181879199/0300, variabilní symbol: 1310, specifický symbol: rodné číslo dítěte, do zprávy pro příjemce napište příjmení dítěte. U sourozenců lze uhradit jednou platbou.

V hotovosti lze zaplatit paní hospodářce po předchozí domluvě.

 


PLATBY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015-16

10. Září, 2015

Vážení rodiče, níže je vydán pokyn k placení škole – 08-platby ve školním roce I – vynatek v dokumentu jsou uvedeny platby za školní družinu, výtvarné potřeby, pracovní sešity, plavání, kroužky, obědy.

Podrobné znění směrnice si můžete přečíst v dokumentu pdf. Nadále budou dostupné v sekci dokumentů školy a nástěnkách školy u vchodu.

Prosíme, plaťte převodem, hotově pouze v odůvodněných případech a pouze po předchozí dohodě. Děkujeme za pochopení.