Aktuality


Nabídka volného pracovního místa!!!

19. Září, 2019

Vážení přátelé.

Na základě doporučení podpůrných opatření hledáme asistenta pdg.

Nástup možný již od 1. října!

 

 

 

 

 

 

Volna mista 2019-0910 (pdf)


Zpětná vazba – Pěšky do školy – dotazník

16. Září, 2019

Zpráva se týká všech škol. Dotazník a je pro práci organizátorů velmi důležitý. Proto ho posílají raději dost dopředu a na konci září ještě připomenuu.

Potřebujeme (pozn. organizátoři projetku), aby nám děti po skončení akce na škole vyplnily krátký elektronický dotazník (cca 2 minuty), který nám pomáhá při evaluaci a zhodnocení dopadu akce.

 


16. Září, 2019

Vážení rodiče a žáci.

Na základě žádosti TJ Hradištko Vám tímto oznamuji, že

zítřejší  úvodní a ukázkové hodiny sportovních lekcí pro děti v tělocvičně (pohybový kroužek, nábor žáků do sport. odd.)

Jsou přesunuty na příští týden ve stejnou dobu. Tedy úterý 24. 9. odpoledne.

Je tomu tak z organizačních důvodů.

Děkuji za pochopení.


Pěšky do školy v reportáži ČT

16. Září, 2019

Naše škola se stala středem zájmu. Za prvé je to díky rodičům, kteří myšlenku Pěšky do školy v minulém roce přinesli. Za druhé je to i díky tomu, že se jedná o ojedinělou kombinaci projektu s „venkovskou“ školou  a odezvou, kterou projekt má a měl zejména v minulém roce. Projekt nemá být násilným šiřitelem „jediné pravdy“, ale spíše happeningem všech, kteří si uvědomují, co všechno přináší.

Za třetí se jim k nám dobře jelo. Video je odměnou všem, kteří (nejen) dnes přišli do školy pěšky a na přípravě a realizaci se podílejí. Jim patří doopravdický dík.

My všichni ostatní se těšíme na páteční ráno bez kamer. Zítra a nadále můžete s Hankou Petrákovou cvičit na šk. zahradě jógu (i rodiče s dětmi!).

V pondělí 16. září byla v ZŠ Hradištko odstartována celotýdenní kampaň Pěšky do školy. Reportáž z prvního dne odvysílala Česká televize v pořadu Studio 6.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/219411010100916  (čas 1:39:29)


Srazová místa PĚŠKY DO ŠKOLY

16. Září, 2019

Níže naleznete srazová místa pro doprovod!

 


Choďte s námi PĚŠKY DO ŠKOLY i letos!!!

9. Září, 2019

PĚŠÍ-DEN_dopis-rodičům-2019 (pdf)

Ve spolupráci s ob. úřadem zastoupeným L. Haškovou, se i letos opět hlásíme ke kampani, která má za úkol zvýšit bezpečnost v okolí škol. Včetně té naší.

Akce se koná příští týden.

Bližší info pro žáky a rodiče ve škole (a Edookitu)!

Hledáme zájemce o přípravu doprovodného programu, hledáme průvodce ze srazových míst.

Na závěr uděláme i malý happening na zahradě školy. Soutěží se i o to, která škola nachodí nejvíce kilometrů. I letos – Pěšky do školy!


ASISTENT PDG. od září 2019!

18. Červenec, 2019

Na aktuálně uvolněnou pozici hledáme asistenta pedagoga.

Podmínkou pro přijetí je nejlépe jakékoli SŠ vzdělání ukončené maturitou.

Další kvalifikační předpoklady upravuje zákon o pdg. pracovnících zák. č. 563/2004 Sb.

Platové zařazení při splnění výše uvedeného v 8. PT, plat. stupeň dle započtené praxe, v rámci tabulky pro pdg. pracovníky.

Výše úvazku cca 0,450 – 0,550 dle aktuálních podmínek souvisejících též s organizačními změnami.

Nárok na  dovolenou v rozsahu pro pedagogické pracovníky.

Nástup od 1. 9. (resp. 2. 9. ) 2019.

Svůj zájem sdělte nejlépe e-mailem na adresu job@zshradistko.cz, ideálně do 31. 7. 2019. Bližší info tamtéž, příp. na tel. 734 738 442.

Těším se na shledanou.

 


Hezké prázdniny 2019!

26. Červen, 2019

PŘEJEME VÁM HEZKÉ PRÁZDNINY,

SPOUSTU POHODY A ODPOČINKU A V ZÁŘÍ

SE ZASE UVIDÍME.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JSOU S NÁMI VZÁJEMNĚ NA SEBE PŘÍVĚTIVÍ

A VEŠKERÉ SITUACE S NÁMI ŘEŠÍ S NADHLEDEM.

DĚKUJEME JEŠTĚ JEDNOU ZA POMOC SE STĚHOVÁNÍM, PEČENÍM, PLETENÍM, HRANÍM I CESTOVÁNÍM.

ZA CELOU ŠKOLU, OH.


Post Bellum – Příběhy našich sousedů

10. Červen, 2019

Úspěchem zakončili naši žáci z osmičky již tak významný počin – účast v projektu Post Bellum – Příběhy našich sousedů. Minulý týden se zúčastnili závěrečné přehlídky projektů. Jejich prezentace zaujala porotu i publikum – blahopřejeme a děkujeme za výtečnou reprezentaci školy! Velký dík patří paní Zděnkové za její čas, paní Haškové, která skupinu vedla, regionálnímu koordinátorovi p. Štěpovi a dalším, kteří vypomohli, namalovali……

Více info, foto a přehlídka projektů – na www: https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/dolni-brezany-3-6-2019/

příp. na facebooku https://www.facebook.com/rudolf.zdenek/posts/10206247058490954

Je to super fajn. Kdyby to člověk neviděl, asi by nebyl tak dojatý. Nejde o to ocenění, ale o ten způsob práce, přístup k ní.

Ale máme proto pro Vás takový malý, třeba prázdninový domácí úkol 🙂 . Každý máte svého souseda, babičku, dědečka…. Můžete se zkusit sejít a chvíli si popovídat, něco si poslechnout. Ta chvilka vám něco dá, a třeba to bude vaše inspirace pro další ročník. Skupin ze školy mohlo být i více.


Volno ředitele školy – červen 2019

3. Červen, 2019

v pdf: Reditelskovolno2019-06
č. j. 236/19-řš

VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY

Ředitel školy vyhlašuje
na středu až pátek
26. – 28. června 2019
ředitelské volno z organizačních důvodů
– k zajištění vyklizení prostor pro pokračování rekonstrukce školy v rámci hlavní budovy.
V provozu nebude celá škola včetně školní družiny.
Posledním dnem školního vyučování bude tedy
úterý 25. června 2019, kdy se bude vydávat žákům vysvědčení.
Děkuji za pochopení.
V Hradištku dne 3. června 2019 Ondřej Hynek, ředitel školy


Střípek z účasti našich žáků na soutěžích.

30. Květen, 2019

Projektová olympiáda 1. stupně:

Viz prezentace v pdf: Olympiáda – Přehled projektů – 2019-1


Ztráty a nálezy v okolí školy

30. Květen, 2019


Kába Cup

24. Květen, 2019

Ve spolupráci s TJ Hradištko publikujeme informaci o úspěchu „malých“ fotbalistů a zároveň žáků naší školy na Kába Cupu.

https://www.kabacup.cz/news/z-outsidera-skokanem-turnaje/

Gratulejeme k postupu do finále!

 


Post bellum – příběhy našich sousedů 2019

22. Květen, 2019

Vážení rodiče, žáci, učitelé.

Skupina 5 žáků VIII. A se (letos poprvé) zúčastnila projektu Post bellum – příběhy našich sousedů.

Pod následujícím odkazem najdete jejich prezentaci a další informace o projektu.

https://www.pribehynasichsousedu.cz/dolnobrezansko-jilovsko/dolnobrezansko-jilovsko-2018-2019/

Jsme  jejich účastí a prací velmi potěšeni. Držte jim s námi palce do závěrečné prezentace!

 

 


Zápis 2019 – Oznámení o přijetí k povinné školní docházce

17. Květen, 2019

Vážení rodiče,

níže naleznete seznam registračních čísel žádostí, u nichž bylo vyhověno žádosti přijetí žáků k povinné školní docházce. Jedná se o budoucí žáky 1. ročníku ZŠ (od 1. 9. 2019). Číslo s hvězdičkou znamená, že u dítěte běží souběžně řízení o odkladu, které nebylo zatím uzavřeno.

Vyvěšeno 17. 5. 2019 v 15.40: Přijatí žáci na nástěnku 2019_signed (pdf).

Níže prosím vyplňte dotazník, kde můžete mj. napsat návrh na společné umístění Vašeho dítěte s budoucím spolužákem ve třídě. Dotazník je nutné vyplnit nejozději do 31. 5. 2019!!!

Dotazník pro rodiče (obnovený odkaz bez nutnosti přihlášení):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS5BuD8JvflaShvsIa_bgD4HYloxecnDcxm8pjbNNYUaxw_g/viewform

 

„Papírová verze“ je k dispozici u zástupkyně a hospodářky školy, kde je možno ji na místě vyplnit.

 

Připomínáme:

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků se koná

17. června 2019 v 18.00 hodin.

S pozdravem, O. Hynek.


Veřejné zasedání školské rady

9. Květen, 2019

Školská rada zve na možná historicky první veřejné zasedání.

Zváni jsou rodiče žáků školy

dne 15. května v 17:30 ve třídě IV. B (hlavní budova, třída naproti sborovně).

 

 

 


Zápis 2019 – předběžné info o přijetí dětí k povinné školní docházce

26. Duben, 2019

Vážení rodiče,

k zápisu se ve středu a ve čtvrtek dostavilo celkem 49 dětí.

Včetně 12 dětí po odkladu z loňska a 9, u kterých bylo zažádáno o odklad letos.

44 dětí bylo spádových a 5 nespádových. K přijetí 35 spádových.

2 spádoví se k zápisu zatím nepřihlásili.

Podle těchto informací lze usuzovat, že od září 2019 budou otevřeny 2 první třídy cca po 20 žácích.

Kvůli rozdělení tříd Vám budou na e-mail uvedený u zápisu zaslány podrobnější informace. Schůzka pro rodiče 17. června 2019 pak platí pro rodiče dětí přijatých od září k docházce do školy.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webu školy nejpozději 24. května 2019. Vzhledem k aktuální situaci snad i dříve.

Přeji příjemný víkend. S pozdravem, O. Hynek, ř.š.


Volná místa

19. Duben, 2019

Volna mista 2019-04 (pdf)


Bourání zahájeno!!!

10. Duben, 2019

 

 

 

 

 

Sledovat můžete též na facebooku školy: ZŠ Hradištko, okr. Praha-západ


DOD 2019

8. Duben, 2019

Připomínáme a zveme i na zámek. Další info níže.

Plakát v pdf:  Den otevrenych dveri 2019

 

 

 


Ukliďme Česko 2019!!!

5. Duben, 2019

Na webu akce – https://www.uklidmecesko.cz/event/21348

Na facebooku – https://www.facebook.com/zshradistko.cz/

Všichni žáci a učitelé, kteří se dnes zúčastnili akce Ukliďme Česko!, si zaslouží

 (copyright Edookit).

Za nasazení, předvedenou aktivitu i získané poučení o veřejném nepořádku.

Mezi namátkové rarity patří 10 pneumatik na stezce nad Šlemínem či 22 pytlů odpadků od Vojtěšky k pomníku.

Celkem pak mohlo být sesbíráno cca 90-100 pytlů odpadků. A paní učitelky i žáci se někdy divili, jak rychle se pytle naplnily, třeba i jen na malém kousku obce.

Žáci si v doprovodu paní učitelek rozebrali území Hradištka a zjistili, kolik nepořádku se tu válí.

Za zmínku stojí jejich odezvy a reakce po příchodu do školy, které mluvili o „hrozném nepořádku“ a velká aktivita a zápal pro úklid.

Udělali velký kus práce a nastavili vysoko laťku pro sobotní úklid!!!

 

Ze stránek ZŠ posíláme hodně zdaru a díků.

 

Uklidme_Cesko_cedule_A4 (1)  (pdf)

Uklidme_Cesko_diplom_A4_2019 (pdf)

 

 


Ukliďme Česko 2019

2. Duben, 2019

Výuka probíhá dle rozvrhu 1. a 2. vyuč. hodinu. Akce probíhá od 10 hodin, ukončení je v souladu s koncem vyučování jednotlivých tříd.

Akce navazuje na obecní akci v sobotu a je uspořádána ve spolupráci s OÚ.

Škola získala pro žáky pracovní rukavice a odpadkové pytle.

Přijďte (nechte své děti přijít) do školy ve vhodném pracovním oblečení!

 

Další info v letáku (pdf – Uklidmecesko2019) a na stránkách Ukliďme Česko!


ZÁPISY 2019 – rezervační systém

27. Březen, 2019

Rezervační systém pro zápisy 2019 je přístupný:

na webové adrese:

https://www.supersaas.cz/schedule/ZS_Hradistko_PZ/Z%C3%A1pis_Z%C5%A0_Hradi%C5%A1tko_2019


Zrušení kroužku moderní tance

25. Březen, 2019

Z důvodu nemoci se ruší v úterý 26.3. a ve středu 27.3. 2019 kroužek moderních tanců s lektorkou Janou Šťastnou.

Děkujeme za pochopení


Výlukové jízdní řády (od 18. 3. 2019)

8. Březen, 2019

Vážení rodiče a žáci,
v příloze naleznete výlukové jízdní řády. Společně s oznámením z RoPIDu, jak nám bylo zasláno.

Návaznost spojů na vyučování jsme se snažili komunikovat a vypadá to, že naše připomínky jsou v rámci možností zapracovány (aby se stihli žáci naobědvat atp.).

Akce (Uzavírka Brunšov) má být zahájena 18. března 2019.

Ranní bus z Pikovic jede v 7.16 (u zámku 7.23),
Odpolední do Pikovic 13.29, 14.29, 15.29

Autobusy, které navazují na 437 –
– ranní příjezd od Slap  7.34 na Brunšov, 7.45 z Brunšova ke škole

– odpolední odjezd od zámku (směr Brunšov) 13.00 a 13.55
– 437 staví u Rozmarné /žáci mohou přejít pouze „kousek“/.

Ostatní autobusy, které navazují na vyučování (směr Brunšov)
– odjezd od Zámku – 12.15, 15.18.
– odjezd od rybníčku 14.04.
– bude nutno dojít z Brunšova na bus do Štěchovic.

Do vyučování nebudeme zasahovat, vše poběží podle aktuálního harmonogramu.

Případná individuální omezení /viz komplikace pro dojíždění z Prahy atp./ komunikujte s vedením školy a TU.

Více pro Vaše info v přílohách, na stránkách školy a zejména

na stránkách obce Hradištko. https://www.hradistko.cz/obec-hradistko/rekonstrukce_ii_106/ .

Děkuji za pochopení,

s pozdravem, OH.

 

Výlukové jízdní řády v pdf:

Náhradní doprava – Hradištko – souhrnný výlukový jízdní řád (Hradištko/Pikovice  – Brunšov)

438

437

338

vývěska_Hradištko_uzavírka


Přednáška „o pubertě“ 20. 3. 2019

7. Březen, 2019

Přednáška_puberta dětí (pdf)


Zrušení ředitelského volna

8. Únor, 2019

Text v PDF: Zrušení ředitelského volna

ZRUŠENÍ VOLNA ŘEDITELE ŠKOLY
21. – 22. února 2019

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy.

Na základě aktuálních informací zástupců obecního úřadu
se ruší předem vyhlášená ředitelská volna a organizační opatření ze dne 31. ledna 2019.
Tzv. ředitelské volno ve dnech 21. – 22. 2. 2019 se ruší.

Dále platí, že
– vyklízení půdy v sobotu 9. února PROBĚHNE (od 9.00)
– do odvolání platí běžný provoz školy (týká se 1. a 2. ročníků), výdeje oběda ve školní jídelně, počítačovny i školní tělocvičny,
– stěhování ostatních prostor se přesouvá na neurčito.

Zřizovatel školy je nucen vyhlásit nové výběrové řízení. Veškerá realizace se proto o pár týdnů posune. Jakmile budeme mít bližší informace, ozveme se.

Za školu i zřizovatele děkuji za pochopení.

V Hradištku 8. 2. 2019

……………………………..
Ondřej Hynek,
ředitel školy


Školská rada – aktualizace kontaktů

31. Leden, 2019

Kontakty na školskou radu k datu 23. 1. 2019

Zápis a více o školské radě  – v hlavním menu „Školská rada“


Volno ředitele školy a org. opatření

30. Leden, 2019

Více info v pdf: – Org. opatr stavba 2019

Důležité:

Volno ředitele školy je vyhlášeno na 21. – 22. února 2019.

Jiné volno zatím není potvrzeno.

Organizační opatření – dne 9. února probíhá vyklízení půdy.

Od 4. března bude stará budova předána jako stavba. Žáci budou na obědy docházet do sálu naproti zámku, žáci 1. – 2. ročníku budou mít třídy v zámku.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 


Zápis 2019 – všeobecné info

30. Leden, 2019

Více info: http://www.zshradistko.cz/organizace-skolniho-roku/zapis

(ODKAZ)

S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce-žadatele, rodný list dítěte; příp. přezůvky pro dítě.


Kritéria pro přijetí a přestupy 2019 a žádost o přestup

30. Leden, 2019

Kritéria pro přijetí žáků v roce 2019 (Pro školní rok 2019/20).

Upravuje přijetí spádových a nespádových žáků při zápisech a přestupech.

Pro přestupující je rozhodující datum přijímání žádostí o přestup k 31. květnu 2019. Pořadí přijetí žádostí nemá rozhodný vliv na přijetí.

KRITERIA prijeti 2019 (pdf)

Zápisy do 1. ročníků se konají 24. a 25. dubna 2019. Přihlásit dítě k zápisu či podat žádost o odklad lze do 30. dubna 2019.

 

Žádosti o přestup (Zadost o prestup2019 – pdf) můžete přijít podat 14. května 2019 v čase 15.00 – 18.00 hodin nebo jindy po předchozí domluvě (e-mail: skola@zshradistko.cz, příp. tel. kontakt na ředitele či zástupkyni ředitele). Nejpozději však do 31. května 2019. Tiskopis si můžete stáhnout nebo ho obdržíte u nás ve škole, kde Vám ho pomůžeme též vyplnit.  K žádosti s sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce-žadatele a rodný list dítěte.

 


Ples 2019

22. Leden, 2019


Zápisy 2019 – Schůzka pro rodiče 4. 2. 2019

18. Leden, 2019

Pozv. zapis 2019 (pdf)


Zveme na přednášky v nejbližší době

20. Prosinec, 2018

 

Přednáška_motivace dětí (pdf)

 

 

 

 

Přednáška_stravovací návyky (pdf)


PF 2019

16. Prosinec, 2018

Vánoce se kvapem blíží!

Přijměte proto od nás přání klidu, pohody, štěstí, zdraví…..

PF 2019  (pdf)


opět VOLNÉ MÍSTO….

3. Prosinec, 2018

Volna mista 2018-12 hvvv  (pdf)


Besedy pro rodiče

3. Prosinec, 2018

Vážení rodiče,

v rámci projektu Inkluze na ZŠ Hradištko – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007542 a na základě výsledků ankety rodičů z loňského roku budeme v tomto školním roce realizovat tyto přednášky:

Stravování dětí a jejich stravovací návyky – 10.1.2019

Jak dítě motivovat k lepším výsledkům  a naučit ho samostatně se učit – 24. 1. 2019

Jak přežít pubertu svého dítěte – 20. 3. 2019

Poruchy soustředění a jak na ně – 30. 4. 2019

Všechny přednášky jsou dvouhodinové a začínají v 17 hodin.

Besedy pro rodiče v rámci šablon – přehled termínů (pdf)


Kroužek ručních prací 11. 12. odpadá

3. Prosinec, 2018

Z provozních důvodů odpadá příští týden v úterý 11. 12. kroužek ručních prací s lektorkou Vlastimilou Pulcovou.

Děkujeme za pochopení


Předvánoční DESKOHRANÍ 2018

30. Listopad, 2018

Již tradičně Vás zveme na předvánoční deskohraní, kde si spolu se svými dětmi (klidně i s cizími) můžete zahrát deskovou hru, nějakou novou se naučit nebo získat tip na dárek k Vánocům. Deskohraní se bude konat v pátek 7. 12. 2018 od 16.00 do 19.00 v aule hlavní budovy školy. Těší se na vás vedoucí kroužků deskovek.

Deskovky škola (plakát v pdf)


Edookit – zkušenosti

1. Listopad, 2018

Níže uvedený text v pdf

NÁVOD: E-mailove notifikace – rodice (pdf)

Vážení rodiče,

na základě dosavadních zkušeností s Edookitem.

1) Za školu – na e-mail Vám budou chodit oznámení pouze na výjimečná, důležitá a spěšná sdělení. Počítáme s tím, že většina z Vás Edookit sleduje pravidelně a často, příp. máte aplikaci v mobilu. Chceme tím zamezit velkému množství zpráv, kterými by mohla být zahlcena Vaše schránka.
2) Vy sami máte možnost si upozorňování na e-mail (e-mailové notifikace) zapnout/vypnout ve Vašem profilu (viz návod pdf v příloze, nebo rodičovský manuál)
3) NESDĚLUJTE své přihlašovací údaje dětem, systém pro Vás pak ztrácí smysl. Na třídních schůzkách dořešíme detaily a Vy pak budete moct sami vyžádat pro Vaše děti JEJICH VLASTNÍ účet.
4) Edookit v současné době slouží zejména:
*  k informování o plánovaných školních akcí
*  k možnosti omlouvat absenci Vašich dětí (platí rovnocenně jako ŽK). Dobře provedená omluvenka přes Edookit nepotřebuje být omluvena v ŽK!!!
*  ke sledování probíraného učiva ve třídě (je k dispozici nejpozději do týdne od proběhlé hodiny)
* ke komunikaci s vyučujícími – učitelé jsou v Edookitu prakticky denně. (Nicméně, maily do školy zůstávají i nadále funkční).
* ke sjednocení informačních kanálů napříč a uvnitř školy
* pomocí Edookitu a (školou používaného Googlu) Vám zprostředkujeme i fotky z některých akcí školy a to v kvalitě vhodné příp. i k tisku (první pokusy můžete již očekávat).
5) Známky a hodnocení aktivit probíhá ze strany učitelů zatím zkušebně (a pokud možno motivačně), rozhodující je ŽK, ale zjišťujeme, že známky v Edookitu jsou od některých žáků, rodičů i učitelů očekávané, pokud možno co nejdříve.
6) Podobně je to i s psaním domácích úkolů a plánováním písemek.
7) Do budoucna je maximální snaha, aby AKCE a zprávy byly zadávány tak, aby se Vám zobrazovaly ve Vašem profilu pouze ty, které se Vás týkají.
8) Tento týden bylo do Edookitu provedeno 561 úspěšných rodičovských přihlášení a 177 učitelských přihlášení!
9) Doufám, že celý systém bude ku prospěchu věci.
10) Webové stránky jsou i nadále funkční – formát informací bude hodně mířen na obecné informace o škole a informace pro zájemce „mimo školu“. Bude se zde objevovat aktualizovaný plán akcí přibližně jednou za měsíc.
11) Za dosavadní spolupráci a zpětnou vazbu děkuji.

PS: Tato zpráva se objevuje na webu školy a v Edookitu a bude jeho pomocí rozeslána e-mailem. (Některým z Vás se proto může v e-mailové schránce objevit vícekrát z různých zdrojů!)


Středočeské jízdné

1. Listopad, 2018

Více o dotačním titulu najdete na stránkách
https://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/stredoceske-jizdne


Jak se u nás zakládala republika

18. Říjen, 2018

Obec Hradištko Vás při příležitosti 100. výročí  vzniku samostatného československého státu srdečně zve na přednášku historika PhDr. Tomáše Zouzala „Jak se u nás zakládala republika“. Vstupné je dobrovolné. Bude se hovořit o našem regionu, jaký byl před 100 lety, promítat fotografie a filmy, číst z kronik….. Přednášku můžete navštívit v knihovně Obecního úřadu Hradištko v sobotu 27. října 2018 od 18:00.

Jak se u nás zakládala republika plakát Hradištko (pdf)


Kroužky ve středu 17.10.

16. Říjen, 2018

Zítra 17.  10. odpadá kroužek moderního tance s lektorkou Janou

Šťastnou.

Dramatický kroužek s lektorkou Lenkou Kostečkovou a deskové hry s lektorkou Jarmilou Dvořákovou se budou konat.

Děkujeme za pochopení


Informace k provozu školních kroužků

15. Říjen, 2018

Milí rodiče,

ráda bych Vás informovala o některých změnách, které se vztahují k provozu kroužků.

PONDĚLÍ

Informatika  od 7 do 7.45 hodin s lektorkou Pavlou Švábovou v PC učebně.

Výtvarný kroužek od 15 do 16 hodin s lektorkou Janou Doležalovou v učebně VII. A nový pavilon.

Žáci čekají u hlavního vchodu přístavby. Žáci navštěvující ŠD jsou odvedeni zpět do ŠD.

ÚTERÝ

Ruční práce od 14 do 15 hodin s lektorkou Vlastimilou Pulcovou v učebně VI.B  nový pavilon je  pro žáky , kteří nenavštěvují ŠD. Žáci čekají u hlavního vchodu přístavby.

Ruční práce od 15.15 do 16. 15 hodin s lektorkou Vlastimilou Pulcovou v učebně VI.B  nový pavilon je pro žáky ŠD. Žáci čekají u hlavního vchodu přístavby.

Moderní tanec od 13. 30 do 14. 30 hodin s lektorkou Janou Šťastnou v učebně VI.A nový pavilon je pro žáky 1. třídy. Sraz žáků je u hlavního vchodu přístavby. Žáci jsou odvedeni zpět do ŠD.

Moderní tanec od 14. 30 do 15. 30 s lektorkou Janou Šťastnou v učebně VI.A nový pavilon je pro žáky 2. a 4. tříd. Sraz žáků je u hlavního vchodu přístavby. Žáci jsou odvedeni zpět do ŠD.

Moderní tanec od 15. 30 do 16. 30 hodin s lektorkou Janou Šťastnou v učebně VI.A nový pavilon je pro žáky 6. až 8. třídy. Sraz žáků je před učebnou 5 minut před začátkem kroužku.

STŘEDA

Deskové hry od 12. 50 do 13. 50 hodin s lektorkou Jarmilou Dvořákovou v učebně V.A přístavba. Sraz žáků v učebně 5 minut před začátkem kroužku. Žáci ŠD jsou odvedeni zpět do ŠD.

Moderní tanec od 13. 30 do 14. 30 s lektorkou Janou Šťastnou v učebně VI.A nový pavilon je pro žáky 4. a 5. tříd. Sraz žáků u vchodu do přístavby.

ZMĚNA začátku

Dramatický kroužek 1. skupina začíná  od 13 do 14 hodin s lektorkou Lenkou Kostečkovou v učebně VII.A nový pavilon. Sraz žáků je u hlavního vchodu přístavby.

Dramatický kroužek 2. skupinka od 14 do 15 hodin s lektorkou Lenkou Kostečkovou v učebně 1. A nový pavilon. Sraz žáků u hlavního vchodu přístavby. Žáci ŠD odvedeni zpět.

ČTVRTEK

Flétničky s lektorkou Hanou Jelínkovou v učebně IV.B

 1. skupinka od 13. 30 do 14 hodin žáci 1. třídy
 2. skupinka od 14 do 14. 30 hodin žáci 2. tříd
 3. skupinka od 14. 30 do 15 hodin žáci 3. až 5. tříd.

Sraz žáků všech skupinek je v aule přístavby 5 minut před začátkem lekce.

EASYSPEAK – jazyková škola s rodilým mluvčím v učebně V.B

 1. skupinka od 13 do 13. 45 žáci 1. a 2. tříd
 2. skupinka  od 13. 50 do 14. 35 individuální hodina
 3. skupinka od 14. 40 do 15. 25 žáci 3. a 4. tříd
 4. skupinka od 15. 30 do 16. 15 žáci 5. až 8. třídy

Sraz žáků všech skupinek je v aule přístavby 5 minut před začátkem lekce.

 

V tomto týdnu obdrží žáci lístečky s úhradou za přihlášené kroužky.

Platbu za kroužky je možné uhradit na č. účtu 266759065 /0300 do 30. října 2018.

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte/ dětí.

 

 

 


Nový kroužek TJ Hradištko

12. Říjen, 2018

Tělovýchovná jednota Hradištko otevírá nový pohybový kroužek pro děvčata 1. – 3. ročníku.

Již v úterý 16. října!!! Více info v letáku.

Plakát kroužek Hradištko (pdf)


ORGANIZAČNÍ ZMĚNY 17. ŘÍJNA 2018

10. Říjen, 2018

Informace ke změnám ve středu 17. 10. 2018 z důvodu odstávky el. proudu.
Ranní družina a začátek vyučování: beze změn
Změny v rozvrhu tříd:
VI.A + VI.B: Inf 2 a Inf 3 – 6. vyuč. hod., skupiny jsou spojeny, místnost VI.B
VIII. třída: dějepisná exkurze v Praze – Renesanční a barokní architektura, doprovod RČ a OH
IX. třída: 5. vyuč. hod. – Př
6. vyuč. hod. – HV
7. vyuč. hod. – není
8. vyuč. hod. – OV – zrušena
Po 6. vyuč. hod. jdou žáci domů.
Ostatní sdělení:
Oběd je dětem hromadně odhlášen, DOPORUČUJEME VĚTŠÍ SVAČINU.
Prosíme rodiče, aby si své děti vyzvedli z odpolední družiny co nejdříve.
Tlaková voda a WC jsou v provozu.
Děkujeme za pochopení. Vedení školy


Slavíme 100 let

6. Říjen, 2018

http://www.slavime100let.cz/

 


Školní informační systém – Edookit

6. Říjen, 2018

V následujících dnech (cca do 13. 10.) Vám do Vaší e-mailové schránky přijdou přihlašovací údaje pro  školní informační systém (Edookit). Údaje lze také získat přes „problémy s přihlášením“ / „zapomenuté heslo“ zadáním e-mailové adresy. Rádi bychom jej používali jako centrální systém, kde bude na jednom místě vše, co se týká školy.
Přihlašovací jméno má u všech stejný princip (jprijmeni). Může se ovšem lišit, pokud došlo ke shodě přihlašovacích jmen  více osob (pak má přihlašovací jméno další „kudrlinky“). Pro první osahání doporučujeme přihlásit se nejdříve přes internet, pro zájemce je ke stažení i mobilní aplikace.

PŘEČTĚTE SI VÍCE – pro zájemce: nápověda, první zásady, představení systému

Je 13. 10. a stále nedorazily přihlašovací údaje, nemáte přihlašovací jméno/heslo/účet? Zkontrolujte spam, dejte nám vědět, příp. se zastavte ve škole, pomůžeme Vám problém vyřešit.


13. HRADIŠTSKÉ DÝŇOBRANÍ

30. Září, 2018

Vážení přátelé, 13. HRADIŠTSKÉ DÝŇOBRANÍ se koná

v pátek 12. října od 17:00 hod. Více informací naleznete  na plakátku (Plakátek dýňobraní 2018 – pdf).


28. září – státní svátek

27. Září, 2018

Dnes ve výuce a zítřejším „volným dnem“ si připomínáme slavné události z našich dějin.


Nebezpečí nejen internetu

26. Září, 2018

 


PĚŠKY DO ŠKOLY – příjemné ohlédnutí

26. Září, 2018

KAMPAŇ PĚŠKY DO ŠKOLY – závěrem

text: L. Hašková

Máme za sebou týdenní kampaň Pěšky do školy a je čas na malé zhodnocení. Hlavní motivací, proč kampaň uspořádat, bylo vzrůstající nebezpečí v blízkosti přechodu nad školou. Z tohoto pohledu se situace mnohonásobně zlepšila a budeme rádi, když tento stav vydrží i do budoucna a že se stane všeobecnou zvyklostí vysazovat děti z auta pouze na hlavním parkovišti. Všichni během týdne měli možnost zjistit, že vyjít malý kopec nikomu neuškodí a že už i prvňáci cestu zdolají samostatně a bez problémů.

Během týdne jsme zaznamenali výrazný nárůst těch, kteří do školy přicházejí pěšky nebo dojíždí autobusem. Poslední den při rychlém průzkumu se ukázalo, že počet dětí, které rodiče přivezly do školy autem, je výrazně v menšině (40:227).

Dále se ukázalo, že dojít pěšky do školy se dá i ze vzdálenějších míst. Cesta se líbila především těm, kteří chodili hromadně. Některé děti se nadchly pro společné sčítání nachozených kilometrů natolik, až nám to vyrazilo dech. Zvláštní uznání si zaslouží tři žáci z devátého ročníku, kteří se ve středu vydali v šest hodin ráno pěšky ze Slap, a skupina šesťáků, kteří ze Slap přijeli v pátek na kole.

Tímto děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří se ujali role průvodců, a zajistili tak dětem bezpečnější cestu. Zajímavé byly i jejich postřehy, např. „Děti si celou cestu povídaly.“ nebo „Ta silnice od školy směrem na Pikovice je fakt nebezpečná, auta nepřibrzdí, ani když míjí velkou skupinu dětí.“ Jedním z výstupů celé kampaně se stala i mapa, do které děti zakreslily místa, kde se cestou do školy necítily bezpečně, což bude důležitý podklad pro vedení obce a budoucí řešení místní dopravní situace.

Děkujeme všem, kteří naši kampaň podpořili, jak dětem, tak rodičům. A také děkujeme těm, kteří pomohli při její organizaci, především osmákům a deváťákům za ranní pomoc při rozdávání odměn, H. Petrákové za zpestření programu v podobě rozcviček, všem ranním průvodcům a babičce Buriánkové za napečení na páteční společnou snídani.

Každý náš žák má jedinečnou šanci během 1 minuty zhodnotit a vylepšit kampaň Pěšky do školy!
Jak se Ti líbil pěší týden?
Řekni nám to ve vyplňovačce  (https://trendaro.cz/public/kfrli1iBq17HDiByO7aY)
Zabere Ti to jen 1 minutu!
Děkujeme!

Pár momentek (první fotka je z prvních zářijových dní – poměrně běžný stav)


Informace kroužky

21. Září, 2018

Přihláška na kroužky

Milí rodiče,

dnes obdrželi žáci přihlášku na kroužky, které  v letošním školním roce nabízíme žákům naší školy.

Vyplněnou přihlášku žáci odevzdají třídním učitelům do 25. září.

Pokud  se nenaplní min. počet žáků, aby mohl být kroužek otevřený, budete včas  na stránkách školy informováni o jeho zrušení.

Nabídka sportovních kroužků je limitována obsazeností tělocvičny ZŠ a dalšími spolky.

V sekci kroužky jsou bližší informace týkající se organizace kroužků.

45-PŘ Kroužky

Angličtina s rodilým mluvčím s jazykovou školou EASYSPEAK www.easyspeak.cz

 


ISIC karty a aktualizace osobních údajů.

17. Září, 2018

Minulý týden byla objednána první várka ISIC karet. Je nyní ve výrobě.

U ostatních objednávek čekáme na došlé platby od rodičů. Žáky, kteří nebyli ve škole, ještě dodatečně dofocujeme.

Dnes dostali Vaše děti k opravě Vaše údaje (adresy, telefony, e-maily). Věnujte jim prosím pozornost a pečlivě zkontrolujte a pošlete zpět do školy. Správnost těchto údajů bude mj. důležitá pro možnost využití informačního systému.


Změna rozvrhu od pondělí – ZAČÍNÁME V 8.00!!!

12. Září, 2018

Vážení rodiče, milí přátelé,

na základě čerstvých informací o dopravě:

Od pondělí 17. září se rozvrh hodin vrací do běžných kolejí. 

Škola otevřena od 7.40. Příchod žáků do školy 7.40 – 7.55.

Družina běžný ranní provoz 7.00 – 7.40 (příchod žáků cca do 7.30).

Začátek 1. vyuč. hodiny v 8.00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Pro autobusového dopravce Arriva je stávající provoz náhradní midibusové linky 748 již neúnosný z důvodu zvýšené potřeby řidičů v oblasti Štěchovicka.

 Zaslané jízdní řády náhradní linky platné od 10.9. budou platit avšak vzhledem k dnešnímu pozitivnímu zjištění situace v terénu a domluvy se stavbou a paní Kopřivovou z MěÚ Černošice dojde od čtvrtka 13.9. k ukončení provozu náhradní linky a obnovení provozu autobusů v běžném režimu linek 338, 437 a 438 podle pravidelných jízdních řádů s tím, že budou v úseku mezi Rybníčkem a Rajchardovem samozřejmě odkloněny ulicemi Polní a Chovatelů. Vzhledem k šířkovým poměrům na této objízdné trase bylo domluveno zachovat objízdnou trasu pro automobily nadále přes Ovčičky se zachováním semaforů s tím, že do ulice Polní bude zákaz vjezdu mimo BUS.


Kampaň pešky do školy 17. – 21. září 2018

12. Září, 2018

Vážení rodiče, milí přátelé.

V příštím týdnu se naše škola připojuje ke kampani „Pěšky do školy“. Vede nás k tomu i neustále špatná situace nad školou v ranních hodinách – výjimkou není couvání do křižovatky, přes přechody, vjezdy do protisměru, blokování provozu ostatních vozidel, předjíždění na přechodech aj.  Obec v současné době nemá na personální zajištění hlídání přechodů, není to ani v kompetenci školy, a hlídky PČR jsou velice řídké. Je to tedy jen o těch, kteří tou dobou projíždějí či vozí děti do školy!!! Opravdu to nejde jinak?!  „Pěšky do školy“, třeba jen z dolního parkoviště, může HODNĚ POMOCT!!! 🙂

Jestli chodíte do školy pěšky už nyní a byla byste/ byl byste ochotný odvést ještě nějaké dítko navíc, můžete. Staňte se na tento týden průvodcem, třeba jen na jediný den. Přihláška – viz níže nebo skola@zshradistko.cz.

PĚŠÍ DEN_dopis rodičům (pdf)

Pěšky do školy – plakát (pdf)

Pěšky do školy – přihláška (doc)

Základní škola Hradištko se připojila ke kampani Pěšky do školy a od 17. do 21. září 2018 pořádá pěší týden. Jeho cílem je podpořit bezpečnější a zdravější cestu do školy. Vyzýváme všechny děti, aby přišly do školy pěšky nebo přijely na kole, dojíždějící děti mohou samozřejmě využít veřejnou dopravu. Prosíme rodiče, kteří vozí své děti autem, aby využívali výhradně parkoviště U Japeky. Žádáme i ostatní spoluobčany, kteří projíždějí autem v ranních hodinách kolem školy, aby dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme.

 


Žádosti ke stažení

6. Září, 2018

Žádost o uvolnění ze školy

Pokud potřebujete (na vlastní odpovědnost :-)), aby šlo Vaše dítě ze školy dříve. Kupř. k zubaři atp., používejte v papírové i elektronické formě POUZE následující formulář  a formulace. Vzorový výtisk obdrží žáci ve škole (bude vložen v ŽK nejpozději příští týden).

Zadost o uvolneni behem vyucovani2018 (pdf)

 

Žádost o individuální vzdělávací plán

Jste-li s Vaším dítětem po návštěvě pedagogicko-psychologické poradny, využijte prosím tento formulář žádosti. Škola jej posílá příp. po žácích rodičům ve chvíli, kdy obdrží doporučení nebo je připravena stanovená podpůrná opatření poskytnout.  /V současné době je aktuální pro všechny, kteří byli v PPP v květnu – srpnu 2018 a do budoucna; příp. konkrétní rodiče oslovujeme individuálně./

Zadost o IVP2018 (pdf)

 

Žádost o uvolnění – osvobození od předmětu

Doporučil-li Váš ošetřující lékař, aby bylo Vaše dítě tzv. „osvobozeno“ z některého z předmětů (zpravidla z různých zdravotních důvodů tělocvik). Použijte následující formulář. K žádosti je potřeba VŽDY přiložit odpovídající posudky a doporučení. Většinou Vás vyučující či vedení školy poučí, co kdy a kde máte vyplnit, podepsat, vytisknout atd. Příp. obdržíte na vyžádání ve škole.

Žadost o uvolneni z predmetu 2018 (pdf)

Žádost o slovní hodnocení

Tuto žádost vyplňujte vždy po konzultaci s vyučujícími. Slovní hodnocení jinak bývá součástí IVP – pak není žádost o slov. hodnocení potřeba.

Zadost o slov hod2018 (pdf)


Přijetí do ŠD 2018-2019

5. Září, 2018

Přijatí žáci do ŠD 2018-2019 (pdf)

 


Kontakty

5. Září, 2018

Aktuální verze kontaktů – ke stažení v pdf nebo klasicky na stránce….


POKYNY PRO PLATBY 2018/19 – září

5. Září, 2018

Vážení rodiče,

níže jsou uvedeny platby pro následující školní rok. Na základě zefektivnění výběru a Vašeho placení za pracovní sešity a výtv. potřeby jsou poplatky shrnuty do 1 částky – 900,- Kč. Za sourozence lze platit dohromady.

O02-platby ve školním roce 2018-19 (pdf)

 


Ovoce/mléko do škol a automat na „zdravou“ svačinku

4. Září, 2018

(Info – ve škole obdrží žáci 5. září/ 1. ročníky na třídních schůzkách)

Vážení rodiče,
i na základě Vašich podnětů /dotazník, školní parlament/ nabízíme na naší škole dětem možnost nákupu zdravé svačinky ze školního automatu, který je umístěn v novém pavilonu u šaten. Všechny výrobky ve školním automatu Happysnack jsou prověřeny profesionálními nutričními terapeuty. Můžete si být jisti, že jsou zdravé a vhodné pro dopolední svačinu našich školáků dle tzv. „pamlskové vyhlášky“ (jinak by ve škole ani nemohl automat být).
Přes poskytovatele automatu zároveň probíhá dotovaný program Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, do kterého jsou letos přihlášeni žáci I. stupně. Tyto dotované výrobky obdrží žáci přímo. Nemusí kvůli nim do automatu. Jinak mají zatím žáci I. stupně možnost „nákupu“ o velké přestávce.
Z automatu lze odebrat produkty pomocí speciální karty Happysnack. Žáci obdrží karty zdarma ve škole. Pokud víte, že je nevyužijete vůbec, vraťte je prosím do školy. Podrobnější info o dobíjení najdete na letáku.
Chcete mít přehled? Happysnack umožňuje rodičovskou kontrolu! Po přihlášení můžete sledovat výběry z automatu, zvolit si skupiny výrobků, které odpovídají Vaší představě o zdravé svačině, nastavit si denní limity nebo automatické zasílání emailů při poklesu či dobití kreditu.
ZŠ není provozovatelem automatu, pouze zprostředkovatelem. Jsme v určitém časovém horizontu schopni vydat novou kartičku a hlásíme aktuální poruchy přístroje servisnímu středisku.
Platby atp. je vždy nutno řešit přímo s Happysnackem. Více na www.happysnack.cz.
O.Hynek, ř.š.

Letacek Happysnack (pdf) – žáci obdrží spolu s kartou ve škole.


ISIC u nás ve škole

3. Září, 2018

 

Vážení rodiče a žáci.

Přidali  jsme se ke školám, které nabízí ISIC kartu.

Čipy i nadále fungují /pořizovat ISIC kartu není tedy bezpodmínečně nutné/. Spíše nám to přijde pro některé žáky „efektivnější“. Funkce stávajících čipů tím není dotčena.

Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu?
Pro naší školu bude nyní znamenat zejména alternativu k čipům do jídelny. Pro použití v rámci docházkového systému zvažujeme jeho použití v rámci možností nejdříve po plánovaných rekonstrukcích.
Je oficiálním průkazem žáka naší školy.
Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako ideální doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného jízdného.
Školní průkaz ISIC není potřeba si pořizovat každý rok znovu. Jeho platnost je až pět let od vydání; platnost je také omezena dobou docházky na základní školu.

K možnosti mít průkaz jsme přistoupili z důvodu „vícefunkčnosti“ oproti čipu.
Stávající čip stojí 140,- Kč a je i nadále funkční.
Školní ISIC Školák je levnější než standartní průkaz ISIC!
Školní průkaz stojí jen 250 Kč na celou dobu platnosti (vždy období 1. stupně – 5 let či 2. stupně – 4 roky). V případě ztráty či zničení se vystavuje duplikát za 110 Kč.

 

Více info v přílohách (a doma).

Dopis ISIC

NECHCI ISIC – pouze pro nové žáky

Leták – brozura_isic_zs

Leták pro školy A4

Zadost ISIC- skolak 2018 ZS Hrad


ODBĚR NOVINEK

3. Září, 2018

Vážení sledovatelé našich stránek. Je mi velice líto, ale upozorňování na novinky  v současné době nefunguje. Bohužel ani po provedených úpravách. Příčin je bohužel více (nemá cenu se rozepisovat). O dalších změnách Vás budeme informovat (vzhledem k tomu, že pracujeme na zprovoznění jiného komunikačního kanálu, není pro nás odběr novinek jako takový prioritou). Děkujeme za pochopení.

Ze začátku školního roku budou informace na webu přibývat takřka denně.

Velice Vám děkujeme za zpětnou vazbu ohledně nefunkčnosti, jinak bychom to doopravdy nezjistili. Server hlásí, že vše odesílá jako normálně.


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

28. Srpen, 2018

Vážení rodiče a přátelé.

VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018/19!!!

Níže naleznete informace k začátku školního roku a některá důležitá data.

Odkaz: Organizace školního roku

Za důležité považuji připomenout Vám:

 • zahájení první školní den v 8.45 hod.
 • 1. vyuč. hodina bude od úterý začínat v 8.25 hod. Upravená doba bude platit po dobu platnosti výlukových jízdních řádů autobusů 438 a 748.
 • v případě příznivého počasí budeme venku
 • v případě příznivého počasí nemusí mít žáci první školní den přezůvky
 • ranní družina je v provozu i první školní den, a to OD 7.30 hod.
 • 1. ročník je pro letošní rok umístěn do Pavilonu 16, paní učitelka na Vás bude čekat
 • třída IV. A má novou třídní paní učitelku
 • v průběhu prvního dne a týdnů se prostřednictvím svých dětí (a webu) dozvíte další informace (ISIC karty, nový centrální informační systém školy Edookit, platby za sešity a výtv. potřeby, družinu aj.; třídní schůzky i jiné akce)
 • mj. předesílám
  • PLATBY – na základě loňského dotazníku jsou platby za žáky sloučeny do jedné paušální částky 900,- Kč
  • na základě loňského dotazníku jsme zůstali částečně součástí programu „Ovoce a mléko do škol“ a zároveň jsme umístili do budovy Pavilonu 16 automat na svačinu (vyhovující tzv. pamlskové vyhlášce) – odběr bude na základě karty.
  • Od letošního roku nabízíme žákům možnost pořídit si tzv. školní ISIC kartu (od 1. ročníku a přestupů automaticky).
  • nový informační systém Edookit – umožní sledovat operativně informace ze školy, zefektivní a sjednotí informační kanály mezi školou a rodiči (zatím se jedná zejména o datový prostor pro učitele a o rozvrhy, následně informace ze tříd a o akcích; žákům prozatím zůstává papírová žákovská knížka)
  • během letošního školního roku bude omezen provoz školy očekávanými stavebními úpravami (zahájení nejspíše na jaře)

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ,

PŘEJEME HEZKÝ ZBYTEK PRÁZDNIN

A TĚŠÍME SE 3. ZÁŘÍ NA SHLEDANOU.

O. Hynek, ř.š.

 


VOLNÁ MÍSTA

28. Srpen, 2018

ZŠ Hradištko aktuálně hledá uchazeče o následující volná místa:

1) Uklízečka na 0,5 úvazku (lze i na DPČ, příp. DPP)
– úklid zejména v odpoledních, příp. večerních hodinách.
– nástup ihned

2) Asistent pedagoga na cca 0,5 úvazku
– nástup září/říjen
– výše úvazku bude ještě upřesněna dle došlých doporučení z poraden
– pracovní doba zejména mezi cca 10.00 – 14.00

Obě pracovní pozice lze též zkombinovat.

Více info obdržíte na skola@zshradistko.cz a na tel.: 734738442


Informace k platbě obědů

16. Srpen, 2018

Vážení rodiče,

připomínáme, že platba za obědy na měsíc září je splatná

ke dni 25. 8. 2018 na účet č. 188 709 264/0300.

Částka za obědy je dle kategorií:

děti 6 – 10 let   22,- Kč x 22 dní    částka na měsíc 484,- Kč

děti 11 – 14 let  24,- Kč x 22 dní    částka na měsíc  528,- Kč

děti 15 a více    26,- Kč x 22 dní    částka na měsíc  572,- Kč

Do věkových kategorií jsou zařazeny žáci podle věku, kterého dovrší ve  školním roce 2018/2019,

tj.  do 31. 8. 2019.

Platby  sourozenců neslučujte. Každý žák má přidělený svůj variabilní symbol. V případě, že jste VS zapomněli nebo si nejste jisti, napište na e-mail obedy@zshradistko.cz.

Novým žákům bude VS zaslán na e -mail uvedený v přihlášce na stravování po 20. 8. nebo se obraťte na hospodářku ŠJ paní  Jelínkovou,      e – mail mshradistko@seznam.cz.

Zájem o oběd na pondělí 3. září 2018 nahlásí rodiče na e-mail obedy@zshradistko.cz do 24. 8. 2018. Přihlášeným strávníkům bude oběd vydán pouze v případě, že obědy budou uhrazeny na účet obědů.

Oběd na 3. 9.  je všem automaticky odhlášen.

Obědy budou v tento den vydávány v čase oběda, tj. od 11:40 hod.

 

 


Další etapa rekonstrukce silnice v Hradištku

10. Srpen, 2018

Na stránkách obce je k dispozici aktualizovaný obsah. Pro školáky zejména upravené jízdní řády příjezdu od Štěchovic i Pikovic (byť vzhůru nohama:-)).

https://www.hradistko.cz/obec-hradistko/rekonstrukce_ii_106/


STĚHOVÁNÍ VE ŠKOLE

24. Červenec, 2018

NA PONDĚLÍ 30. 7. A STŘEDU 1. 8. 2018 HLEDÁME POMOCNÍKY NA VYSTĚHOVÁNÍ
NÁBYTKU ZE TŘÍD.

SRAZ VŽDY V 17.00 VE ŠKOLE (hlavní budova).

První den se bude nábytek vystěhovávat, po vyčištění podlah půjde nazpět.

Vhodné i pro drobné pomocníky.

PŘEDEM VELICE DĚKUJI VŠEM ZÚČASTNĚNÝM!!! PO KONCI AKCE MOŽNO „POSEDĚT“
:-)).


PŘEDBĚŽNÁ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ (léto 2018)

26. Červen, 2018

Více – viz pdf (Předběžná organizační opatření)

Informace se týká zejména změn vyplývajících z dopravních omezení.

Děkujeme za pochopení.

O dopravních omezeních se dozvíte na stránkách obce Hradištko.

Aktuální letáky též zde:

00 Jizdni_rad_748.xls

01 Trasa BUS_Vyluka_II.-III.etapa_B5

Informacni_letak_c. 2_19.6.2018

 


Odhlášení obědů na konec školního roku

22. Červen, 2018

Možnost odhlášení obědů na poslední 3 dny školního roku je do 7. 30 hodin v úterý 26. 6. 2018.

Po tomto datu již nelze oběd odhlásit ani formou sms zprávy či e- mailem.

Oběd automaticky propadá.

Děkujeme za pochopení


Beseda pro rodiče (aneb, co přinesl dotazník)

19. Červen, 2018

Témata, která se i díky Vám mohou objevit na besedě s rodiči u nás ve škole
v úterý 19. června 2018 od 17.00 hod.:

Má vaše dítě výchovné problémy?
Máte vy problémy se svými dětmi?
Stalo se vaše dítě obětí šikany?
Máte pocit, že někdo ubližuje vašemu dítěti?
Nevíte, kde a s kým vaše dítě tráví svůj volný čas?
Tráví vaše dítě většinu volného času u počítače, mobilu, tabletu?
Má někdo ve vašem okolí, v rodině problémy s návykovými látkami?

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Přednáška_nežádoucí jevy (pdf)


Funkčnost newsletterů

13. Červen, 2018

Máte pocit, že Vám nechodí novinky?
Nepřišel Vám tento příspěvek, přestože jste se registrovali k odběru?
Není ani ve spamovém koši? Nemáte na naši adresu/doménu na blocklistu?
Napište prosím na skola@zshradistko.cz.
Děkujeme za pochopení.


Dopravní situace u školy!!!

13. Červen, 2018

Vážení rodiče,
i vzhledem k probíhající pouti, prosíme, dbejte opatrnosti při přepravě dětí do školy.

Rodiče, kteří vozí děti do školy autem a vysazují je zejména „nad školou“, vyzýváme, aby dodržovali pravidla silničního provozu – a nezastavovali, necouvali a neotáčeli se v místech, která k tomu nejsou určena a přinejmenším vhodná.
Myslete na prosím na zdraví i Vašich dětí a nečekejte „až se něco stane“.
Děkuji za pochopení,
s pozdravem Ondřej Hynek.


Dotazník pro rodiče – červen 2018

6. Červen, 2018

Vážení rodiče,

prosím Vás 5-10 minut v rámci vyplnění dotazníku  – zpětná vazba pro školu.

Dotazník je nejlépe vyplnit online na adrese

https://goo.gl/forms/d0UuBwfSQ3axXJwy1.

Dotazník je anonymní.

Za vyplnění předem děkujeme.

 


Výlet ŠD do Keltského skanzenu dne 5. 6.

4. Červen, 2018

V úterý 5. 6. 2018 se koná celodenní výlet ŠD pro I. až IV. ročník ve spolupráci třídních učitelek do Keltského skanzenu v Nasavrkách.

Odjezd je smluveným autobusem z parkoviště u Japeky v 7. 45 hod.

Vzhledem k počtu účastníků výletu 130 dětí, prosíme o dodržování zvýšené bezpečnosti.

S sebou si děti vezmou velkou svačinu, pití, pláštěnku, kšiltovku a kapesné dle uvážení rodičů.

Obědy budou dětem hromadně odhlášeny.

Návrat z výletu se předpokládá kolem 17. hodiny zpět na parkoviště.


Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

28. Květen, 2018

18. června 2018 v 18.00 hod.

Těšíme se na Vás!!!

 

Schuzka pro rodice prvnaku 2018 (pdf)


Ukončení školních kroužků

28. Květen, 2018

Milí rodiče,

tento týden  budou ukončeny  veškeré  školní kroužky.

Připomínáme,

 • úterý 29. 5. koncert všech skupinek flétniček lektorky Hanky Jelínkové od 16. 30 hod v aule školy
 • středa 30. 5. vystoupení tanečního kroužku Jany Šťastné a dramatického kroužku lektorky Lenky Kostečkové a Ivany Jirákové v tělocvičně od 17. 00 hod.

 

Pouze angličtina s rodilým mluvčím jazykové školy EASYSPEAK  bude ukončena lekcí ve čtvrtek 21. 6.


GDPR 2018

23. Květen, 2018

Směrnice GDPR (pdf)

Zásady ochrany údajů 2018 05 (pdf)

Souhlas žáci 2018 05 (pdf)

DPO (Data protection officer)

Označení DPO (Pověřence):
Goodking DPO s.r.o. (odpovědná osoba Mgr. Barbora Švandrlíková)
Kontaktní údaje DPO:  zshradistko@kontaktDPO.cz, tel.  +420 221 228 341


Informace k Souhlasu se zpracováním osobních údajů

21. Květen, 2018

Vážení rodiče,

v těchto dnech děti obdrží nový Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Prosíme Vás tímto o řádné vyplnění a včasné odevzdání  pouze prvního listu tohoto Souhlasu.

Druhý list je informativní.


Koncert kroužku flétniček

21. Květen, 2018

Zveme všechny příznivce hudby, rodiče i babičky a dědečky,

na koncert kroužku flétniček pod vedením lektorky Hany Jelínkové, který se bude konat v úterý 29. 5.  od 16. 30 hod v aule školy.


Květinový den 16. 5.

15. Květen, 2018

Školní družina je již po několikáté partnerem Květinového dne – Den proti rakovině.


Dopravní omezení – červenec – prosinec 2018

14. Květen, 2018

Vážení (zejména přespolní) rodiče.

Od července do prosince 2018 budou v obci Hradištko dopravní omezení na hlavním tahu (Brunšov – Rajchardov – Hradištko).

Pravděpodobně největší omezení proběhne s ohledem na žáky o prázdninách (úplná uzavírka červenec – srpen). Další etapy budou s objízdnou trasou.

Po trase bude jezdit i autobus (midibus??) zajišťující náhradní dopravu v rámci aktuálních časových intervalů.

Na stránkách obce Hradištko naleznete bližší informace.  Včetně vytyčení objízdních tras, harmonogramu etap, zajištění dopravy atp.

Nejkritičtějším časem budou pravděpodobně ranní hodiny. Je proto dobré se na celou situaci dopředu připravit (zejména po psychické stránce).

Vzájemná pochopení budou na místě!


Přednáška ve škole – výuka matematiky

14. Květen, 2018

Vážení přátelé, zveme Vás na přednášku,

jejíž téma vzešlo z dotazníku (vyplňovali jste na podzim).

Jedná se  o besedu na téma metod výuky matematiky. Bude možnost se blíže seznámit zejména s metodou uplatňovanou aktuálně ve 4. ročníku naší školy.

Těšíme se na Vás 22. května 2018 v 17.00 v aule školy.

Přednášejícími jsou externí kolegyně.

Přednáška_matematika

 

 


Rychlý pozdrav ze ŠvP III. tříd

13. Květen, 2018

Výprava dorazila až na místo v pořádku.

Cca a v půl 6 přivezl hodný pan řidič všechny až k chatě.

Všichni si opravdu užili návštěvu v Dětenicích. Mají se dobře.

Posíláme pozdravy.


Spalničky

4. Květen, 2018

DOPIS-STAROSTŮM-SPALNIČKY (pdf)


Technické info

2. Květen, 2018

Vážení čtenáři stránek,

v následujících týdnech může na webu  docházet k různým pokusům  a úpravám.

Dojde i k mazání staršího obsahu, fotografií atp.

Děkujeme za pochopení.

Za vedení školy O. Hynek.


Seznam přijatých od 1. 9. 2018

2. Květen, 2018

Přijatí žáci na nástěnku2018_signed (pdf)

stav k 2. 5. 2018


Školní řád – aktualizace

23. Duben, 2018

Vážení rodiče,

byla provedena aktualizace školního řádu. Seznámit se s ní můžete zde či u vchodu do hlavní budovy.

02-Školní řád 16-17 + HŘ

 


Beseda s psycholožkou v ZŠ Štěchovice

23. Duben, 2018

Rádi bychom vás pozvali na další setkání s psycholožkou Pavlou Kouckou – tentokrát na téma „Jak zvyšovat psychickou odolnost dětí“. Setkání se uskuteční 29. května od 17 do 19 hodin v přízemí naší školy.

Více na stránkách ZŠ Štěchovice.


ŘEDITELSKÉ VOLNO jaro 2018

23. Duben, 2018

Na pondělí 30. dubna a 7. května 2018

se vyhlašuje VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY.

 


Dne 24.4. odpadá výtvarný kroužek

20. Duben, 2018

V úterý 24. 4. odpadá výtvarný kroužek s lektorkou Blankou Dvořákovou.


Odpadá dramatický kroužek

17. Duben, 2018

Ve středu 18. 4. 2018 odpadá dramatický kroužek s lektorkou Lenkou Kostečkovou z rodinných důvodů.

Děkujeme za pochopení


Odpadá kroužek informatiky

6. Duben, 2018

V pondělí 9. 4. 2018 odpadá z organizačních důvodů kroužek informatiky s lektorkou Pavlou Švábovou.

 


ÚPRAVY ROZVRHU V DOBĚ ZÁPISU

30. Březen, 2018

Vážení přátelé,

v době konání dochází k určitým organizačním opatřením.

Více viz pdf – upravy v dobe zapisu 2018.

Děkujeme za pochopení.


Informace k odhlašování obědů

20. Březen, 2018

Vážení rodiče,

pokud je nahlášena školní akce pořádána školou,  tj. celodenní výlety, sportovní soutěže, olympiády, adaptační kurz, škola v přírodě, lyžařský výcvik, celodenní kulturní akce, plavání a bruslení, které přesahují dobu výdeje obědů,  jsou žákům obědy automaticky odhlašovány.

V případě, že se žák  této akce neúčastní např. z důvodu „po nemoci“,  je důležité oběd v tento den přihlásit způsobem, jakým se obědy odhlašují, tj. e-mailem na obedy@zshradistko.cz nebo na tel. hospodářky 731 473 938 do 7. 30 hod.

Děkujeme za pochopení


Pletení pomlázek v ŠD + VIII. tř. VV 27. 3. 2018

16. Březen, 2018

V úterý 27. března – přibližně v čase 13.25 – 15.05 proběhne společný projekt žáků VIII. tř. a školní družiny. Zejména zaměřený na pletení pomlázek  a barvení vajíček.

Pro tuto událost sháníme: pár šikovných tatínků, kteří by měli tou dobou čas přijít pomoct a ukázat pletení pomlázek. Pokud můžete, ozvěte se prosím Jitce Minaříkové nebo Ondru Hynkovi. Stačí nás pár, něco zastanou někteří osmáci.

Zároveň je třeba (žáci ještě budou upozorněni ve škole) přinést si do školy 2 – 6 vyfouklých/uvařených vajec. Barvy zajistíme ve škole.

Zároveň, prosíme o proutky – nejlépe vrbové (ale alternativně i jabloňové vlky či proutky ze smuteční vrby). Něco už máme, ale budeme rádi za každý prut.

A nelekněte se! V předvelikonoční době proběhnou v rámci družiny vlastně 2 akce. Ta druhá – viz níže – je zaměřená hlavně na společnou práci rodičů s vlastními dětmi. Určitě bude fajn, když paní vychovatelkám svůj zájem předem sdělíte.

Přejeme příjemné a pohodové jaro (už se blíží)!


Registrace k zápisu 2018 spuštěna

14. Březen, 2018

ZÁPISY PRVŇÁKŮ


Velikonoční tvoření ve družině 28. 3. 2018

13. Březen, 2018

Bez názvu 1 (pdf)


Dnes 13. 3. 2018 odpadá sbor

13. Březen, 2018

Dnes 13. 3. 2018 se ruší ze zdravotních důvodů lektorky kroužek sborového zpěvu.

Děkujeme za pochopení


Zájezd Osvětim – nabídka pro zájemce

7. Březen, 2018
Základní škola Hradištko pořádá ve dnech 21. - 24.5.2018  pro žáky VIII. 
a IX. třídy zájezd do Polska (Krakov, solné doly Vělička, Osvětim) s 
návštěvou turistických památek v ČR (skanzen Rožnov p. Radhoštěm, 
Kroměříž). Nepodařilo se nám obsadit celý autobus, proto nabízíme účast 
v tomto zájezdu i ostatním zájemcům z řad veřejnosti (17 volných míst). 
Přibližná cena za osobu 5.300,- Kč (včetně vstupů, dopravy, ubytování a 3x polopenze).

V případě zájmu se obracejte na paní
Romanu Čandovou - tel.: 739205040, e-mail: romana.candova@zshradistko.cz, 
která Vám zašle podrobnější info a nabídku CK.

Účastníky potřebujeme mít zajištěné do 25. března.