Aktuality


ZUŠ Vrané nabízí

10. Březen, 2020

Rozklikni mě a přečti si nabídku na účast na akci ZUŠ Vrané – klávesy a bubnování (.docx)


Zrušení kroužku moderní tance

25. Březen, 2019

Z důvodu nemoci se ruší v úterý 26.3. a ve středu 27.3. 2019 kroužek moderních tanců s lektorkou Janou Šťastnou.

Děkujeme za pochopení


Kroužek ručních prací 11. 12. odpadá

3. Prosinec, 2018

Z provozních důvodů odpadá příští týden v úterý 11. 12. kroužek ručních prací s lektorkou Vlastimilou Pulcovou.

Děkujeme za pochopení


Kroužky ve středu 17.10.

16. Říjen, 2018

Zítra 17.  10. odpadá kroužek moderního tance s lektorkou Janou

Šťastnou.

Dramatický kroužek s lektorkou Lenkou Kostečkovou a deskové hry s lektorkou Jarmilou Dvořákovou se budou konat.

Děkujeme za pochopení


Informace k provozu školních kroužků

15. Říjen, 2018

Milí rodiče,

ráda bych Vás informovala o některých změnách, které se vztahují k provozu kroužků.

PONDĚLÍ

Informatika  od 7 do 7.45 hodin s lektorkou Pavlou Švábovou v PC učebně.

Výtvarný kroužek od 15 do 16 hodin s lektorkou Janou Doležalovou v učebně VII. A nový pavilon.

Žáci čekají u hlavního vchodu přístavby. Žáci navštěvující ŠD jsou odvedeni zpět do ŠD.

ÚTERÝ

Ruční práce od 14 do 15 hodin s lektorkou Vlastimilou Pulcovou v učebně VI.B  nový pavilon je  pro žáky , kteří nenavštěvují ŠD. Žáci čekají u hlavního vchodu přístavby.

Ruční práce od 15.15 do 16. 15 hodin s lektorkou Vlastimilou Pulcovou v učebně VI.B  nový pavilon je pro žáky ŠD. Žáci čekají u hlavního vchodu přístavby.

Moderní tanec od 13. 30 do 14. 30 hodin s lektorkou Janou Šťastnou v učebně VI.A nový pavilon je pro žáky 1. třídy. Sraz žáků je u hlavního vchodu přístavby. Žáci jsou odvedeni zpět do ŠD.

Moderní tanec od 14. 30 do 15. 30 s lektorkou Janou Šťastnou v učebně VI.A nový pavilon je pro žáky 2. a 4. tříd. Sraz žáků je u hlavního vchodu přístavby. Žáci jsou odvedeni zpět do ŠD.

Moderní tanec od 15. 30 do 16. 30 hodin s lektorkou Janou Šťastnou v učebně VI.A nový pavilon je pro žáky 6. až 8. třídy. Sraz žáků je před učebnou 5 minut před začátkem kroužku.

STŘEDA

Deskové hry od 12. 50 do 13. 50 hodin s lektorkou Jarmilou Dvořákovou v učebně V.A přístavba. Sraz žáků v učebně 5 minut před začátkem kroužku. Žáci ŠD jsou odvedeni zpět do ŠD.

Moderní tanec od 13. 30 do 14. 30 s lektorkou Janou Šťastnou v učebně VI.A nový pavilon je pro žáky 4. a 5. tříd. Sraz žáků u vchodu do přístavby.

ZMĚNA začátku

Dramatický kroužek 1. skupina začíná  od 13 do 14 hodin s lektorkou Lenkou Kostečkovou v učebně VII.A nový pavilon. Sraz žáků je u hlavního vchodu přístavby.

Dramatický kroužek 2. skupinka od 14 do 15 hodin s lektorkou Lenkou Kostečkovou v učebně 1. A nový pavilon. Sraz žáků u hlavního vchodu přístavby. Žáci ŠD odvedeni zpět.

ČTVRTEK

Flétničky s lektorkou Hanou Jelínkovou v učebně IV.B

 1. skupinka od 13. 30 do 14 hodin žáci 1. třídy
 2. skupinka od 14 do 14. 30 hodin žáci 2. tříd
 3. skupinka od 14. 30 do 15 hodin žáci 3. až 5. tříd.

Sraz žáků všech skupinek je v aule přístavby 5 minut před začátkem lekce.

EASYSPEAK – jazyková škola s rodilým mluvčím v učebně V.B

 1. skupinka od 13 do 13. 45 žáci 1. a 2. tříd
 2. skupinka  od 13. 50 do 14. 35 individuální hodina
 3. skupinka od 14. 40 do 15. 25 žáci 3. a 4. tříd
 4. skupinka od 15. 30 do 16. 15 žáci 5. až 8. třídy

Sraz žáků všech skupinek je v aule přístavby 5 minut před začátkem lekce.

 

V tomto týdnu obdrží žáci lístečky s úhradou za přihlášené kroužky.

Platbu za kroužky je možné uhradit na č. účtu 266759065 /0300 do 30. října 2018.

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte/ dětí.

 

 

 


Informace kroužky

21. Září, 2018

Přihláška na kroužky

Milí rodiče,

dnes obdrželi žáci přihlášku na kroužky, které  v letošním školním roce nabízíme žákům naší školy.

Vyplněnou přihlášku žáci odevzdají třídním učitelům do 25. září.

Pokud  se nenaplní min. počet žáků, aby mohl být kroužek otevřený, budete včas  na stránkách školy informováni o jeho zrušení.

Nabídka sportovních kroužků je limitována obsazeností tělocvičny ZŠ a dalšími spolky.

V sekci kroužky jsou bližší informace týkající se organizace kroužků.

45-PŘ Kroužky

Angličtina s rodilým mluvčím s jazykovou školou EASYSPEAK www.easyspeak.cz

 


Ukončení školních kroužků

28. Květen, 2018

Milí rodiče,

tento týden  budou ukončeny  veškeré  školní kroužky.

Připomínáme,

 • úterý 29. 5. koncert všech skupinek flétniček lektorky Hanky Jelínkové od 16. 30 hod v aule školy
 • středa 30. 5. vystoupení tanečního kroužku Jany Šťastné a dramatického kroužku lektorky Lenky Kostečkové a Ivany Jirákové v tělocvičně od 17. 00 hod.

 

Pouze angličtina s rodilým mluvčím jazykové školy EASYSPEAK  bude ukončena lekcí ve čtvrtek 21. 6.


Koncert kroužku flétniček

21. Květen, 2018

Zveme všechny příznivce hudby, rodiče i babičky a dědečky,

na koncert kroužku flétniček pod vedením lektorky Hany Jelínkové, který se bude konat v úterý 29. 5.  od 16. 30 hod v aule školy.


Dne 24.4. odpadá výtvarný kroužek

20. Duben, 2018

V úterý 24. 4. odpadá výtvarný kroužek s lektorkou Blankou Dvořákovou.


Odpadá dramatický kroužek

17. Duben, 2018

Ve středu 18. 4. 2018 odpadá dramatický kroužek s lektorkou Lenkou Kostečkovou z rodinných důvodů.

Děkujeme za pochopení


Odpadá kroužek informatiky

6. Duben, 2018

V pondělí 9. 4. 2018 odpadá z organizačních důvodů kroužek informatiky s lektorkou Pavlou Švábovou.

 


Dnes 13. 3. 2018 odpadá sbor

13. Březen, 2018

Dnes 13. 3. 2018 se ruší ze zdravotních důvodů lektorky kroužek sborového zpěvu.

Děkujeme za pochopení


Odpadající kroužky

14. Únor, 2018

Zítra ve čtvrtek 15. 2. odpadá kroužek první pomoci z důvodu nepřítomnosti lektorek Věry Kaduchové a Mileny Vondráškové. Kroužek bude nahrazen v náhradním termínu.

Také se zítra nekoná AJ s rodilým mluvčím jazykové školy EASYSPEAK z důvodu nemoci lektorky.

V pondělí 26. 2. se ruší kroužek informatiky s lektorkou Pavlou Švábovou a kroužek deskových her obě skupiny pod vedením Jarmily Dvořákové.

Ve středu 28. 2. odpadá dramatický kroužek obou skupin z důvodu konání lyžařského kurzu.

Děkujeme za pochopení


Odpadají deskové hry 26. 2. 2018

13. Únor, 2018

Z důvodu nepřítomnosti lektorky Jarmily Dvořákové odpadá v pondělí 26. 2. 2018 kroužek deskových her.

 


První pomoc ve čtvrtek 8. 2. odpadá

29. Leden, 2018

Z provozních důvodů se ruší ve čtvrtek 8. 2. 2018 kroužek První pomoci s lektorkou Milenou Vondráškovou a Věrou Kaduchovou.

Děkujeme za pochopení


Flétničky odpadají v úterý 6. 2. 2018

16. Leden, 2018

Z provozních důvodů se v úterý 6. 2. 2018 nekoná kroužek flétniček s lektorkou Hanou Jelínkovou.

 


Informace ke kroužkům na 2. pololetí

16. Leden, 2018

Milí rodiče,

blíží se konec 1. pololetí a proto bych Vás ráda informovala ohledně školních kroužků.

Přihlášení na kroužek od 2. pololetí lze pouze u těchto uvedených kroužků:

 • pěvecký sbor
 • dramatický kroužek obě skupiny
 • první pomoc

Žák si může přihlášku vyzvednout u hospodářky školy nebo na webu v oddělení kroužky a do 29. 1. 2018 řádně vyplněnou ji odevzdat v kanceláři hospodářky.

Odhlášení z kroužku lze řádně vyplněnou odhláškou, která je k vyzvednutí u hospodářky školy nebo na webu v oddělení kroužky a také ji tamtéž odevzdat.

FLORBAL z provozních důvodů  nebude zahájen ani ve 2. pololetí v tomto školním roce.

Do konce ledna žáci obdrží lístečky  s platebními údaji na 2. pololetí.

Kroužky se platí na č. účtu 266 759 065/ 0300, se  splatností do 27. 2. 2018.

Po domluvě lze uhradit v hotovosti u hospodářky školy.

 


DRAMATICKÝ KROUŽEK

19. Prosinec, 2017

Ve středu 20. 12. 2017 odpadají oba dramatické kroužky.
Představení je naplánováno na středu 24. 1. 2018


Deskohraní

22. Listopad, 2017

Všechny příznivce her

zveme na tradiční předvánoční deskohraní,

které se bude konat v pátek 8. 12. 2017 od 16 . 00 do 19. 00 v aule.   

 


Odpadá dnes 16.11. výtvarný kroužek

16. Listopad, 2017

Z důvodu nemoci lektorky Blanky Dvořákové dnes 16.11. odpadá výtvarný kroužek.

Děkujeme za pochopení


Odpadá dramatický kroužek

8. Listopad, 2017

Příští týden ve středu 15. 11. 2017 odpadá dramatický kroužek pod vedením Ivany Jirákové začínající v 15. 15 hod z důvodu konání  adaptačního kurzu v 6. třídě.


Odpadá kroužek flétniček

24. Říjen, 2017

Z důvodu nemoci vedoucí kroužku Hany Jelínkové odpadá tento týden 24. 10. a také příští úterý 31. 10.  kroužek flétniček.

Děkujeme za pochopení


Odpadá kroužek První pomoci

11. Říjen, 2017

Z důvodu nemoci odpadá ve čtvrtek 12. 10. 2017 kroužek První pomoci s lektorkou V. Kaduchovou a M. Vondráškovou.

Bude nahrazen v náhradním termínu.

 


Provozní úpravy kroužků

9. Říjen, 2017

Po prvním týdnu zahájení školních kroužků dochází k provozním úpravám kroužků.

Týká se to těchto kroužků:

DESKOVÉ HRY – PONDĚLÍ

rozdělení do dvou skupin:

 1. skupina –  4. 5. a 6. ročník začíná od 13. 55 do 14. 45 hodin
 2. skupina – 2. a 3. ročník začíná od 14. 45 do 15. 35 hodin

FLÉTNIČKY – ÚTERÝ 

vzhledem k počtu přihlášených žáků z 1. ročníku jsou rozděleni do více skupin.  1. skupinka začíná již ve 13. 00. Žáků, kterých se to týká, jsou jmenovitě nahlášeni ŠD. Žáci, které  ŠD nenavštěvují, budou informováni individuálně lektorem kroužku.

DRAMATICKÝ KROUŽEK – STŘEDA

změna se týká pouze skupiny vedené lektorkou Ivanou Jirákovou, kdy se začátek posouvá

na 15. 15 hodin, jelikož větší počet žáků má odpolední vyučování.

VÝTVARNÝ KROUŽEK KRESLÍCÍ- ČTVRTEK

z provozních důvodů bude posunutý začátek na 14. 00 hodin.

Děkujeme za pochopení


Aktuality ke školním kroužkům

2. Říjen, 2017

Tento týden začínají školní kroužky a ve čtvrtek také angličtina s rodilým mluvčím jazykové školy EASYSPEAK.

Z kapacitních důvodů, jelikož nebyl naplněn minimální počet žáků, NEBUDE OTEVŘEN:

KROUŽEK ŠPANĚLŠTINY  s lektorkou Blankou Dvořákovou  ve čtvrtek

ANGLIČTINA V PRAXI s lektorkou Hanou Petrákovou v pondělí.

Během zkušebního týdne může dojít u některých kroužků ke úpravě začátku kroužku nebo zařazení dětí do skupiny, o kterých budou Vaše děti informováni v prvních hodinách vedoucími lektory.


Kroužky 2017-18

26. Září, 2017

Na stránce Kroužků je dostupná nová přihláška


Uveřejnění Směrnice pro provedení plateb ve škol. roce 2017/18

20. Září, 2017

Informace týkající se k provedení všech plateb pro žáky ZŠ Hradištko najdete na webu školy v sekci Platby ve Směrnici pro provedení plateb ve školním roce 2017/18 a dále pak na všech školních nástěnkách i ve vitríně před budovou školy.

17-platby ve školním roce I 2017-18


Informace k zájmové činnosti ve škole

20. Září, 2017

Milí rodiče,

dnes 20. 9. 2017 obdrželi žáci Přihlášku do kroužků na ZŠ Hradištko, které budou začínat v týdnu od pondělí 2. 10. 2017 dle rozpisu uvedeného na přihlášce.

Prosíme o včasné vyplnění a odevzdání přihlášek (nejpozději do pondělí 25.9.2017), abychom mohli zpracovat pro vedoucí kroužků seznamy dětí, které  budou kroužek navštěvovat.

Platbu za kroužky provozované školou provádějte na účet kroužků.

bank. účet: 266759065/0300, Era – Poštovní spořitelna, a. s.

splatnost za I. pololetí je do 30. října 2017.

Bližší informace najdete ve Směrnici pro provedení plateb ve škol. roce 2017/18 uveřejněné na webu školy a na všech nástěnkách i ve vitríně před budovou školy.


Angličtina s rodilým mluvčím – jazyková škola EASYSPEAK

15. Září, 2017

Milí rodiče,

i v letošním roce budou na naší škole probíhat kroužky AJ s rodilým mluvčím jazykové školy Easyspeak. Registrace je možná na esis.easyspeak.cz

Další informace týkající se těchto kroužků můžete získat na www.easyspeak.cz nebo info@easyspeak.cz či na tel. 773 138 533 a 723 370 442.

 


Informace k ukončení školních kroužků

23. Květen, 2017

Vážení rodiče,

v příštím týdnu  od 29. 5. do 1. 6. budou poslední hodiny těchto kroužků:

INFORMATIKA, VÝTVARNÝ KROUŽEK vedený lektorkou Janou Doležalovou a Blankou Dvořákovou, DESKOVÉ HRY, FLORBAL všech lektorů, ŠPANĚLŠTINA, ANGLICKÁ KONVERZACE s Hankou Petrákovou, PRVNÍ POMOC.

Pokračování ostatních kroužků bude následovné.

DRAMATICKÝ KROUŽEK

ve středu 7. 6.  se v tělocvičně představí od 17.00 hodin kroužek moderního tance pod vedením Jany Šťastné a poté bude následovat vystoupení obou dramatických kroužků se svými pohádkami.

Všichni příznivci divadla a tance jsou srdečně zváni.

V dalším týdnu ve středu 14. 6. půjdou obě skupiny v době svých kroužků na pohár do Japeky.

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM – EASYSPEAK

budou mít svou poslední hodinu ve čtvrtek 8. 6. 2017.

PĚVECKÝ SBOR A MODERNÍ TANCE

z důvodů učinkování na pouti pokračují do 13. 6. 2017

 


Tento týden odpadají kroužky

6. Březen, 2017

DNES 7.3.2017 Z AKUTNÍCH  ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ODPADÁ SBOR POD VEDENÍM PETRY JENČKOVÉ.

V úterý 7.3.2017 se nekoná kroužek florbalu s Ondřejem Hynkem z důvodu nepřítomnosti lektora.

Tuto středu 8.3.2017 odpadá kroužek AJ konverzace pod vedením Hany Petrákové a dramatický kroužek s lektorkou Lenkou Kostečkovou.

Děkujeme za pochopení


Kroužky 22.12.2016

6. Prosinec, 2016

Ve čtvrtek 22.12.2016 ,poslední školní den v letošním roce, proběhnou školní kroužky dle rozvrhu.

Uskuteční se i angličtina s rodilým mluvčím jazykové školy EASYSPEAK.

Prosíme rodiče, pokud dítě na kroužek nepůjde, aby bylo včas omluveno.

 


Flétničky se 13.12.2016 posouvají v čase

6. Prosinec, 2016

V úterý  13.12.2016 se všechny skupinky flétniček posouvají o půl hodiny dříve.

 1. skupinka začíná od 13.00 – 13.30 ( 1.třída)
 2. skupinka od 13.30 – 14.00 ( 2.třída)
 3. skupinka od 14.00 – 14.30 (3. – 4.třída)

Lektorka Hana Jelínková


Dnes 6.12.2016 odpadá sbor

6. Prosinec, 2016

Z provozních důvodů se dnes 6.12.2016 ruší kroužek sborového zpěvu s lektorkou Petrou Jenčkovou.

Děkujeme za pochopení

 


Začíná kroužek flétny

24. Říjen, 2016

Od 1.11.2016 začíná kroužek flétniček pod vedením lektorky Hany Jelínkové. Přineste si prosím sebou flétničky a děti, které v kroužku pokračují i noty.


Organizace kroužků při Dýnobraní

18. Říjen, 2016

V úterý 25. října 2016 se koná výtvarný kroužek s lektorkou Blankou Dvořákovou a florbal s Ondřejem Hynkem.

 Odpadá kroužek pěveckého sboru s lektorkou Petrou Jenčkovou a deskových her s Jarmilou Dvořákovou.

 


informace k organizaci kroužků

7. Říjen, 2016

Po prvním týdnu provozu školních kroužků dojde k některým úpravám v rámci organizace.

Výtvarný kroužek s lektorkou paní Janou Doležalovou, který je v pondělí od 15  hodin, bude od pondělí 10.10. pracovat v chemické učebně v novém pavilonu.

Výtvarný kroužek s lektorkou Blankou Dvořákovou,  je rozdělen na dvě skupiny. Jmenný seznam níže uveden.

ÚTERÝ začátek posunut na 13:15 (děti se nestačí najíst pro velký počet dětí v jídelně) chemická učebna nový pavilon

 • Janovský Jakub, Kubík Ondřej, Petrášková Johana, Tittlbachová Linda, Dvořák Antonín, Lang Jan, Lautenbachová Kristýna, Pipotová Kateřina, Presslová Eliška, Tykalová Amálka, Bui Lam Tung, Vítková Veronika, Bílá Žofie, Pipotová Nikola, Kubíková Jana, Hartlová Emma, Želízková Gabriela,

ČTVRTEK začátek zůstáva ve 13 hodin v chemické učebně nového pavilonu

 • Štěpánek Jáchym, Jelínek Tadeáš, Dvořák Vendelín, Vávra Alex, Jan Štěpán, Budilová Evelína, Nagyová Tereza, Budský David, Zdeňková Hana, Pokorný Jan, Šváb Jaromír, Vávrová Larisa, Mráz Ondřej

Družinové děti si lektoři vyzvedávají a vrací je zpět pokud není uvedeno jinak v přihlášce ŠD. Ostatní děti se dostaví 5 minut před zahájením kroužku k učebně, kde se kroužek koná.


Platba za kroužky

7. Říjen, 2016

Na začátku příštího týdne obdrží Vaše děti lístek s jmenným předpisem platby za kroužky.

Školní kroužky se budou hradit dohromady na číslo účtu: 266759065/0300 a za sourozence lze platit společně, kde příjmení dětí uvedete ve zprávě pro příjemce. Po domluvě lze uhradit v hotovosti v kanceláři hospodářky.

Platbu bude třeba uhradit do 27.10.2016.


Aktuální info kroužky k 30. 9.

3. Říjen, 2016
V pondělí bude florbal pod vedením Honzy Schröffela a začíná už
3. října. Sraz u školy.
Ruší se středeční informatika, zůstává pouze hodina v pondělí 7.00 – 7.45.
Ruší se úterní španělština 14.00 – 15.00, čtvrteční zůstává.
Ruší se páteční florbal  od 14 do 15 hodin pro 7. – 8.třídu.
KROUŽKY V DANÝ ČAS BYLY ZRUŠENY PRO MALÝ POČET, ZÁJEMCI SE MOHOU PŘEŘADIT DO JINÉ SKUPINY.
Kroužek flétniček bude začínat z důvodu nemoci lektorky od listopadu, bude upřesněno na stránkách!

Angličtina s rodilým mluvčím začíná 22.9.2016

20. Září, 2016

Ve čtvrtek 22.9.2016 proběhne první hodina angličtiny s rodilým mluvčím od jazykové školy easyspeak.

Je možné se ještě přihlásit na kroužek určený pro děti 3. a 4.třídy, který začíná ve 13.40 a končí ve 14.25 v jazykové učebně ZŠ.

Děti navštěvující školní družinu budou odváděny lektorem a vráceny zpět do svých oddělení ŠD. Ostatní žáci se dostaví max. 5 minut před začátkem kroužku k jazykové učebně.

Veškeré informace týkající se AJ s rodilým mluvčím  získáte na www.easyspeak.cz  nebo u pí. Ratajové na tel. 723 370 442.


Kroužky 2016-17

19. Září, 2016

ROZVRH KROUŽKŮ V TABULCE (rozpis-krouzku-2016-17)

 

(Více info)


Info o ukončení kroužků

30. Květen, 2016

V pondělí 30.5.  končí kroužek informatiky, dále kroužek náprav a také je poslední hodina výtvarného kroužku.

Deskové hry končí v úterý 31.5. a tentýž den v 16:30 uzavírá svou činnost kroužek flétniček koncertem. Florbalový kroužek vedený trenérem Janem Schroffelem končí  příští úterý 7.6.2016.

Kroužek sborového zpěvu si Vás dovoluje pozvat ve středu 8.6. v 18:00 do auly školy na své koncertní vystoupení s ukázkami sólistů z řad našich žáků. Kroužek pokračuje do 14.6. vzhledem k účinkování na pouti.

Ve středu 1.6. půjdou všichni herci v 15:00 na pohár do restaurace Japeka. Florbalový kroužek kvůli výletu je ve středu zrušen a bude nahrazen příští středu 8.6. Moderní tanec s lektorkou Janou Šťastnou pokračuje s tancováním do 15.6. vzhledem k účinkování na pouti.

Ve čtvrtek jde kroužek první pomoci na pohár do Japeky. Poslední hodina angličtiny s rodilým mluvčím jazykové školy Easyspeak proběhne 9.6.

 


Dnes 25.5.2016 odpadá kroužek moderní tanec

25. Květen, 2016

Dnes odpadá kroužek moderního tance vedený lektorkou Janou Šťastnou ze zdravotních důvodů.

Děkujeme za pochopení


Orientační běh v pondělí 30.5. ve ŠD

24. Květen, 2016

V pondělí 30.5.2016 proběhne v rámci ŠD orientační běh ( zajišťuje pro nás paní Svobodová), který se bude konat v blízkém lese od 13:15 do 15:30 hod.

S sebou: sportovní obuv a oblečení, pláštěnku.

Děti, kterým začíná od 15. hodin kroužek, budou včas odvedeni zpět do školy.


Koncert kroužku flétniček

11. Květen, 2016

Zveme všechny rodiče i prarodiče,

na koncert kroužku flétniček pod vedením Hany Jelínkové, který se bude konat v úterý 31.5.2016 od 16:30 v aule školy. Jste srdečně zváni .

 


V příštím týdnu odpadá sbor a flétničky

11. Květen, 2016

Příští úterý 17.5.2016 odpadá z provozních důvodů (Škola v přírodě) kroužek sborového zpěvu s lektorkou Petrou Jenčkovou a také kroužek flétniček s lektorkou Hanou Jelínkovou.

Děkujeme za pochopení


Úterní kroužek florbalu pokračuje

28. Duben, 2016

Kroužek florbalu, který vedl Miloš Krátký, i nadále pokračuje pod vedením nového lektora Jana Schroffela.


Odpadá kroužek náprav

28. Duben, 2016

V pondělí 2.5.2016 odpadá kroužek nápravných opatření s lektorkou Danou Frohlichovou z provozních důvodů.

Děkujeme za pochopení


Změny kroužků v pondělí 25.4.2016

22. Duben, 2016

Z důvodu konání fotbalového školního kola McDonald cupu odpadá v pondělí kroužek informatiky s lektorkou Pavlou Švábovou a také odpolední kroužek náprav s lektorkou Danou Frohlichovou.

 


Změna začátku florbalového kroužku

6. Duben, 2016

Od dubna bude posunutý začátek florbalového kroužku pod vedením Miloše Krátkého.

1.skupina začíná od 13.30 hod

2.skupina bude začínat ve 14.30 hod

Děkujeme za pochopení

 


Odpadá kroužek florbalu

29. Únor, 2016

Z důvodu nemoci odpadá v úterý 1.3.2016 kroužek florbalu pod vedením lektora Miloše Krátkého.


Změny týkající se organizace kroužků v týdnu od 29.2.

26. Únor, 2016

Z provozních důvodů (ŠvP s lyžováním) odpadají v příštím týdnu tyto kroužky:

 • v pondělí kroužek informatiky vedený lektorkou Pavlou Švábovou
 • v pondělí výtvarný kroužek vedený lektorkou Janou Doležalovou
 • v úterý flétničky pod vedením paní Hany Jelínkové
 • v úterý kroužek sboru vedený Petrou Jenčkovou
 • ve středu florbal pod vedením Ondřeje Hynka
 • ve čtvrtek kroužek první pomoci vedený M.Vondráškovou a V.Kaduchovou

Ostatní kroužky nápravy, deskové hry, moderní tanec a dramatický zůstávají beze změny.

Děkujeme za pochopení


zrušení kroužku florbalu 17. 2. 2016

16. Únor, 2016

Vážení rodiče,

z náhlého organizačního důvodu jedu zítra s dětmi na soutěž v AJ. Díky tomu musím zrušit neplánovaně kroužek florbalu 17. 2. 2016 pro obě skupiny.

Družinové děti budou ve družině. Nedružinové děti: Nezůstane – Zůstane po dobu kroužku ve družině (nehodící se škrtněte. Děkuji za pochopení. O. Hynek, datum,  podpis rodičů:…………………………………


Změna týkající se Výtvarného kroužku od 15.2.2016

11. Únor, 2016

Od pondělí 15.2.2016 bude výtvarný kroužek vedený paní Janou Doležalovou rozdělen do dvou skupin.

1.skupina – začátek ve 14 hodin 

Myšková Markéta, Slancová Nikol, Jircová Adéla, Langová Eliška, Nguyenová Tereza, Růžičková Tereza

2.skupina – začátek v 15 hodin – děti navštěvující ŠD

Bulejko Richard, Tykalová Amálka, Vorlíček Filip, Kořínek Matyáš, Vávrová Larisa, Bulejková Linda, Doksanská Sára, Ferencei David, Kyselová Laura, Oktábcová Nikola

Děkujeme za pochopení

 

 


Platba za kroužky na II.pololetí

27. Leden, 2016

V týdnu po jarních prázdninách obdrží Vaše děti lístek se jmenným předpisem platby za kroužky. Všechny školní kroužky se budou platit dohromady a u sourozenců můžete platby spojit v jednu platbu.

Platby v hotovosti možné uhradit u hospodářky školy, ale stále preferujeme platbu na účet.

Číslo účtu na kroužky: 266759065/0300

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte nebo jednoho z dětí

Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte/dětí

Platbu třeba uhradit do 29.2.2016


Kroužky začínají v II.pololetí od 15.2.2016

26. Leden, 2016

V týdnu od 8.února 2016 (po jarních prázdninách) neprobíhají žádné školní kroužky a také odpadá  angličtina s rodilým mluvčím jazykové školy Easyspeak  z důvodu zápisů dětí do 1.třídy. Děkujeme za pochopení.

 


Odpadá kroužek První pomoci

26. Leden, 2016

Tento čtvrtek 28.ledna 2016 se nekoná kroužek První pomoci vedený paní Kaduchovou a Vondráškovou. Bude nahrazen v náhradním termínu.


Kroužky v pondělí 21.12. a 22.12.2015

15. Prosinec, 2015

V pondělí 21.12.2015 odpadají veškeré školní kroužky – informatika, nápravy a výtvarný kroužek.

V úterý 22.12.2015 odpadá pouze kroužek Flétniček a Deskových her, ostatní školní kroužky Sbor a Florbal se konají.  V případě, že se žák nezúčastní a bude přítomen ve škole, musí být řádně omluven.


Změna začátku kroužku první pomoci

15. Prosinec, 2015

Ve čtvrtek 17.12.2015 bude  kroužek První pomoci začínat vyjímečně  od 16 hodin a končit v 17 hodin.


Náhradní hodina florbalového kroužku

20. Listopad, 2015

V pátek 27.11. proběhnou náhradní hodiny florbalového kroužku, který je  pod vedením Ondřeje Hynka. Obě skupiny si zahrají miniturnaj  v tělocvičně od 13.10 do 15.10. Návrat ke škole cca v 15.15, kde děti budou předány do ŠD.


Odpadá výtvarný kroužek

16. Listopad, 2015

V pondělí 30.11.2015 odpadá výtvarný kroužek s lektorkou Janou Doležalovou. Děkujeme za pochopení


Sportovní hry 4.11. odpadají

3. Listopad, 2015

Ve středu 4.11.2015 se nekonají sportovní hry vedené lektorem Ondřejem Hynkem, žáci zůstávají ve ŠD.


Změna začátku u dramatického kroužku

12. Říjen, 2015

Od tohoto týdne bude  dramatický  kroužek s pí. Jirákovou začínat vždy v 15.00 hodin.


Změna u kroužku deskových her

29. Září, 2015

Oznamujeme všem,

kteří se hlásí do kroužku deskových her, že vzhledem k počtu přihlášených dětí, bude kroužek omezen na jednu skupinku od 15. do 16.hodin. Pokud tato úprava někomu z přihlášených nevyhovuje a  nebude moci kroužek navštěvovat, je nutné nahlásit tuto změnu lektorce kroužku pí. učitelce Dvořákové nebo pí. hospodářce.


Všem zpěváčkům

23. Září, 2015

Milí rodiče budoucích ptáčků- zpěváčků 🙂

Děkuji za zájem o pěvecký sbor a upřesňuji pár informací ohledně organizace kroužku.

Zpívat budeme od října každé úterý od 14 – 15.30 h. a to ve školní jídelně abychom měli dosti prostoru a prima akustické podmínky. Vím, že spousta dětí bude pokračovat v mimoškolních aktivitách i po skončení sboru, takže je možné, po písemné ohlášce od vás rodičů pouštět je dle potřeby dříve….

Další, podrobnější info sdělím před zahájením činnosti sborečku.

Těším se na všechny malé, i velké zpěváčky a na naše společné muzicírování 🙂

úča Petra Jenčková


Kroužek angličtiny s rodilým mluvčím

16. Září, 2015

Kroužek angličtiny s rodilým mluvčím od jazykové školy easyspeak.cz  začíná již zítra 17.9.2015. Prosíme rodiče předběžně přihlášených dětí, kteří se ještě neregistrovaly na web. stránkách této jazykové školy, aby tak co nejdříve učinili. Odkaz najdete v sekci kroužky.


Kroužek flétniček pro 1.třídu

16. Září, 2015

Vážení rodiče prvňáčků,

kroužek flétniček zatím  v nabídce školních kroužků není zapsán, jelikož  hledáme lektora, který by tento kroužek vedl. Sledujte prosím aktuality na webu, kde budete včas o změně informováni nebo prostřednictvím třídních učitelů.

Děkujeme za pochopení


Kroužky 2015-2016

14. Září, 2015

Kromě kroužků „Jóga pro děti“ a „Angličtina“, jsou kroužky organizovány školou, většinu z nich poskytují učitelé nebo „staří dobří známí“.

Krátký popis jednotlivých kroužků dostanete domů…. (pokračuj)