Scio testování

Partnerem Scio nejsme. V letech 2013/14 a 2014/15 se však žáci 5. ročníků zúčastnily testování Scio.

Testovalo se v souboru Stonožka a Scate – tedy Český jazyk, Matematika, Obecně studijní předpoklady a Anglický jazyk.

Testování probíhá zpravidla 2. – 3. týden v dubnu. S žáky jsme se na testy nijak zvlášť nepřipravovali, ale od roku 2015 máme k dispozici znění proběhlých testů a paní učitelky budou mít možnost se na ně s žáky podívat, hlavně s ohledem na typy úloh.

Výsledky používáme interně pro vlastní potřebu a pro potřebu žáků, aby měli možnost si testování vyzkoušet hlavně s ohledem na jejich budoucnost. U testů lze určit, zda jej vyplňují žáci s SPU,  jejichž výsledky započítává odlišně.

Rodiče si mohou s dětmi prohlédnout výsledky po přihlášení na níže uvedeném odkazu pomocí údajů, které získaly děti ve škole.  Předem je dobré s dětmi probrat, jak se cítí ve škole, při výuce. Dotazník pro žáky se také ptá na nejvyšší dokončené vzdělání rodičů, což děti mnohdy nevědí. Má pouze statistický význam. Pokud jste přihlašovací údaje „ztratili“, můžete si o ně říci i později.

Do budoucna uvažujeme ještě o testování Scio v projektu Čtenář a Klima školy.

Vstup do testovacího prostředí a možnosti prohlédnutí výsledků.